Mål 5 - Jämställdhet

Jämställdhet
Foto: TMF

Här får du mer information om hur TMF och medlemsföretagens verksamhet kopplar till hållbarhetsmål 5.

Mål 5. Jämställdhet

Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

  • 5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.
  • 5.4 Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt. 5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

TMF

Trä- och möbelindustrin är traditionellt mansdominerad, med förhållandevis stor andel manliga medarbetare, chefer och ledare. Utifrån detta finns en utmaning för TMF som arbetsgivarorganisation, men även en möjlighet att påverka i positiv riktning genom att lyfta fram jämställdhetsperspektivet i relevanta sammanhang samt värna jämställda möjligheter och lönesättningar. Vidare arbetar TMF aktivt för att ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Medlemsföretag

Företagen har möjlighet att värna jämställda möjligheter jämte lönesättningar och därmed attrahera fler kvinnor som medarbetare och skapa förutsättningar för fler kvinnor att bli chefer och ledare. Företagen kan arbeta strategiskt med konkreta åtgärdsplaner för att exempelvis undanröja hinder så att alla kan utföra nödvändiga arbetsmoment. Vidare kan varje företag formulera och uttrycka en tydlig värdegrund där jämställdhet lyfts fram. Företagen har ett ansvar att motarbeta diskriminering i alla former.

OBOS – jämställdhet som drivkraft

OBOS Sverige har i sitt hållbarhetsprogram bland annat tagit sig an mål 5 om jämställdhet och har ett långsiktigt internt mål om att ha 100 procent jämställdhet mellan män och kvinnor i chefspositioner. Vid utgången av 2020 var 26,1 procent av OBOS Sveriges medarbetare kvinnor (jämfört med 2018 års branschsnitt på 9,6 procent).

Andelen kvinnliga tjänstemän hade ökat från 37,7 procent till 40,6 procent mellan 2019 och 2020. Under samma period ökade dessutom andelen kvinnliga chefer inom OBOS Sverige från 24,5 procent till 25,4 procent. En branschgemensam utmaning är att få in fler kvinnor i produktionen. Utmaningen ligger bland annat i att färre ansökningar kommer in, vilket också resulterar i en lägre andel kvinnor. På OBOS Sverige var 12 procent av alla kollektivanställda kvinnor vid utgången av 2020.

Målet är att öka andelen kollektivanställda kvinnor till 20 procent fram till 2025. OBOS gör även satsningar på jämställdhet utanför den egna organisationen. 2018 blev OBOS titelsponsor till damallsvenskan, som i och med sponsorskapet bytte namn till OBOS Damallsvenskan. Samarbetet med Elitfotboll Dam sträcker sig fram till 2023, och innebär att OBOS går in med 40 miljoner kronor under den femårsperioden.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.
Relaterade events