Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

Rent vatten och sanitet för alla
Foto: TMF

Här beskrivs hur TMF:s och medlemsföretagens verksamhet kopplar hållbarhetsmål 6.

Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla

Mål 6 handlar om att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla

  • 6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

  • 6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

TMF

TMF informerar om problem kopplat till olika typer av kemikalier och håller sig uppdaterad kring hållbara produktionsmetoder i framkant. TMF kan å branschen vägnar ha dialog med och påverka underleverantörer att minska förekomsten av tillsatsämnen och andra klassade kemikalier. TMF har även möjligheter att aktivt bidra genom att stötta medlemsföretagen och sätta upp branschgemensamma riktlinjer för att ställa krav på minskad kemikalieanvändning och därmed minska utsläpp till vattenrecipienter.

Ytterligare exempel på konkret hjälp som TMF i dagsläget erbjuder medlemsföretagen är verktyg för egenkontroll för efterlevnad av miljöbalkens krav (krav på egenkontroll återfinns i 26 kap. 19 § Miljöbalken). En väl utförd egenkontroll ger medlemsföretag god kunskap om verksamhetens miljöpåverkan, underlättar lagefterlevnad samt minskar riskerna för miljön. TMF har i detta syfte sammanställt dokumentet "Egenkontroll inom Trä- & Möbelindustrin" där gällande regelverk finns sammanfattat följt av en mall som kan användas som underlag för att utföra och dokumentera verksamhetens egenkontroll.

Medlemsföretag

Företagen har ett särskilt ansvar att utreda och säkerställa att den produktion som sker inom den egna verksamheten inte ger upphov till föroreningar till vatten eller om det förekommer i leverantörsleden. Beroende av bransch och typ av produktion så har vissa företag ett större ansvar att undersöka och minimera vattenintensiva produktionssätt i leverantörskedjan. Det senare kan exempelvis innefatta en utredning av vilka material som köps in som är mer vattenintensiva i sin framställning och arbeta för att förändra detta. Exempelvis kan detta röra vissa typer av textila material.

Vidare är det generellt av vikt att minska användningen av kemikalier. Genom att eftersträva rena råvaror och material, med så lite tillsatsämnen som möjligt, bidrar företagen till att minska spridning av kemiska ämnen till yttre miljö och vattenrecipienter.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.