Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Ekosystem och biologisk mångfalld
Foto: TMF

Här beskrivs hur TMF:s och medlemsföretagens verksamhet kopplar hållbarhetsmål 15 .

Mål 15. Biologisk mångfald

Mål 15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

  • 15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.
  • 15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.
  • 15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

TMF

Detta område är centralt för TMF som bland annat har satt upp ett mål till 2030 om att genom omvärldsbevakning och påverkansarbete verka för att den träråvara som används inom trä- och möbelindustrin ska härröra från ansvarsfullt skogsbruk. Detta ska ske genom att TMF erbjuder verktyg som underlättar för medlemsföretagen att köpa in träråvara från acceptabelt skogsbruk. Genom att verka för att träråvara från endast ansvarsfullt brukade skogar används av medlemsföretagen, kan TMF även bidra till att hejda förlust av naturliga livsmiljöer och biologisk mångfald.

TMF har i dagsläget tagit fram en sammanfattande lathund där grunderna i EU:s timmerförordning (gällande import av timmer/trävaror till EU) beskrivs tillsammans med olika relevanta begrepp och definitioner. Vidare uppmuntrar TMF sina medlemmar att välja certifierat virke, exempelvis inom ramen för Möbelfakta.

TMF har även identifierat att det är av stor vikt att verka för hållbar framställning av andra nyckelråvaror, som exempelvis bomull, och inte förstöra naturliga livsmiljöer eller bidra till förlust av biologisk mångfald vid framställning av dessa råvaror.

Medlemsföretag

Företagen har själva ett ansvar för att säkerställa att hållbara träråvaror används. Inom bostadsbyggandet används mestadels träråvara från svensk skog, men det är företagens ansvar att ställa krav på att det virke som köps in är spårbart och härrör från ansvarsfullt skogsbruk. Företrädesvis bör det vara certifierat. De möbelföretag som har märkt sina möbler med Möbelfakta ställer redan krav på hållbar träråvara hos underleverantörer genom märkningens krav. Samtidigt är det av stor vikt att alla medlemsföretag tar sitt ansvar för att öka medvetenheten kring ansvarsfullt skogsbruk och vikten av att upphandla rätt saker, ställa krav på underleverantörer och kontrollera sina inköp.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.