Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Foto: TMF

Här beskrivs hur TMF:s och medlemsföretagens verksamhet kopplar hållbarhetsmål 8.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 handlar om att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

  • 8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

  • 8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

  • 8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

  • 8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbets kraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

TMF

Detta mål har flera delmål som har bedömts som högst relevanta för TMF. Som branschorganisation med ett flertal medlemsföretag som fortsatt har arbetsintensiva produktionsmetoder, finns möjligheter att genom omvärldsbevakning och deltagande i nationella och internationella forum sprida kunskap för att bidra till effektivisering och integrering av ny hållbar teknik, exempelvis genom automation och digitalisering. I takt med att teknisk uppgradering kan ske, där så är relevant, kan TMF stötta företagen i att skapa en bättre arbetsmiljö och samtidigt verka för konkurrenskraftiga kollektivavtal.

Samtidigt som den tekniska utvecklingen pågår har TMF även möjligheter att påverka industrin i riktning mot ökad cirkuläritet genom att bygga och förmedla kunskap om sådana lösningar i syfte att underlätta för medlemsföretagen att utveckla och implementera cirkulära affärsmodeller. TMF kan agera inom ramen för FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion: "United Nation's 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production" (10YFP). TMF kan erbjuda kontaktytor och mötesplatser för att samla medlemsföretagen och andra intressenter kring ramverks riktlinjer och därmed sprida information och öka kunskap om hållbar produktion och konsumtion.

Vidare är TMF, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, delägare i märkningssystemet Möbelfakta som utöver krav på kvalitet och miljö även ställer långt gående krav på socialt ansvarstagande och anständiga arbetsvillkor i leverantörskedjan.

Medlemsföretag

Utifrån frågan att bidra till att skapa anständiga arbetsvillkor och hållbar ekonomisk tillväxt, kan medlemsföretagen gå i bräschen för att "social dumping" inte ska tillåtas vara en konkurrensfördel i branschens underleverantörsled och i produktionsled globalt, exempelvis inom ramen för Möbelfakta eller genom att upprätta egna uppförandekoder.

De kan göra detta genom att själva bidra till att skapa arbetstillfällen med bra villkor i den egna verksamheten och genom att ställa krav på socialt ansvarstagande i leverantörskedjorna. Utöver det har medlemsföretagen stora möjligheter att bidra till att den svenska industrin ligger i framkant gällande integrering av ny teknik, innovativa produktionsmetoder och cirkulära affärsmodeller för att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.
Relaterade events