Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Bekämpa klimat-förändringarna
Foto: TMF

Här beskrivs hur TMF:s och medlemsföretagens verksamhet kopplar hållbarhetsmål 13

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13 handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

  • 13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

TMF

Kopplat till klimatutmaningen har TMF formulerat en vision för branschen: att till 2045 använda 100 procent förnyelsebar energi i råvaruutvinning, produktion och transport. TMF har som branschorganisation även ett ansvar för att upplysa och främja klimatanpassning hos medlemsföretagen, exempelvis vad gäller energieffektivisering, vilket även inkluderar transporter. Logistiken är nödvändig för att bedriva verksamhet inom industrin och måste därför kravställas för att påverkan på klimatet ska minimeras.

Specifikt kopplat till trähusbranschen har TMF en möjlighet att genom påverkansarbete sprida information och verka för att använda byggnadsmaterial med så låg klimatpåverkan som möjligt samtidigt som det ska vara ändamålsenligt. LCA-analyser har påvisat att trä som byggnadsmaterial orsakar betydligt lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med andra material. Dessutom bör vikten av att nyttja material som härrör från ansvarsfullt skogsbruk framhävas.

Medlemsföretag

Alla medlemsföretag bör verka för att bekämpa klimatförändringar. I syfte att driva på arbetet har TMF formulerat mål som ska vara uppfyllda 2030. Dessa mål inkluderar bland annat att trä- och möbelindustrin ska vara fossilfria i sina egna produktionsenheter år 2030 samt till minst 70 procent nyttja fossilfria transporter.

Medlemsföretagen har även ett ansvar för att upplysa och främja klimatanpassning hos de egna medarbetarna, exempelvis genom att se till att det finns laddstolpar till elbilar för dem. Inom alla branscher kan företagen även ställa krav på sina leverantörer om klimatsmarta transporter och energieffektiviseringar.

De produkter företagen utvecklar och marknadsför har givetvis också en stor påverkan. En betydande del av en produkts miljöpåverkan bestäms redan under designfasen varför företagen bör eftersträva att aktivt utveckla och konstruera produkter med så låg klimatpåverkan som möjligt, exempelvis genom bra val av råvara, lång livslängd, möjlighet till uppgradering, underhåll, separerbarhet och återtillverkning.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.