Mål 4 - God utbildning för alla

God utbildning för alla
Foto: TMF

Här beskrivs hur TMF:s och medlemsföretagens verksamhet kopplar hållbarhetsmål 4.

Mål 4. God utbildning för alla

Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

  • 4.3 Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig kostnad.
  • 4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.
  • 4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

TMF

Genom TMF:s insatser inom Teknikcollege förbättras tillgången på yrkesutbildning av god kvalitet. Detsamma gäller inom nationellt programråd samt arbetet med att påverka nationella regler genom bland annat Planerings och dimensioneringsutredningen, som syftar till att öka tillgången på yrkesutbildning. Vidare arbetar TMF med att ta fram kompetensstandarder och valideringsmodeller och därmed öka tydlighet och likvärdighet i grundläggande yrkesutbildning.

Vad avser eftergymnasial utbildning, har TMF varit klart pådrivande i utbyggnaden och ett flertal reformer för att öka tillgängligheten. Genom insatserna med kompetensstandarder och valideringsmodeller ökar vi träffsäkerhet i både utbildning och livslångt lärande. Genom arbetet med att skapa bättre strukturer för livslångt lärande ökar vi möjligheterna att under arbetslivet förvärva, underhålla och uppdatera relevanta färdigheter. Genom projekt som Kompetenssäkrad individ ges detta arbete en rivstart.

TMF har även engagerat sig i att underlätta för nyanlända att få relevanta yrkeskunskaper för en lyckad assimilering i träindustrin. Arbetet med att underlätta för etablering av nyanlända innehåller också insatser för att säkerställa en grundläggande förståelse för svenskt arbets- och samhällsliv, språk samt en förståelse för arbetsgivare och kollegor för de utmaningar som möter människor med rötter i andra kulturer.

När det gäller att säkerställa att alla studerande erhåller färdigheter som behövs för att främja hållbar utveckling, är det avgörande att innehållet målgruppsanpassas efter faktorer som individens ålder, erfarenheter eller möjlighet att påverka. De kunskaper som förmedlas måste vara relevanta och tillämpbara. Därför arbetar TMF med att tydliggöra hur detta mål ska förstås inom ramen för yrkesutbildningar för unga och vuxna, för tekniska akademiska utbildningar och som en del i det livslånga lärandet.

Medlemsföretag

Företagen har en roll i att främja yrkeslärande då det handlar om att säkra kompetensförsörjning samt säkerställa att industriella och hantverksmässiga tillverkningsmetoder lever vidare. För vissa branscher eller specifika företag kan detta vara särskilt viktigt utifrån det faktum att specifik kompetens behövs (utifrån ett säkerhetsperspektiv då tunga maskiner kräver viss kunskap till exempel) eller att specialistkunskap är en bristvara generellt sett. Trä- och möbelbranschen har god erfarenhet av att anställa nyanlända och ser en viktig roll i att bidra till integrationen framgent. Här finns möjligheten att underlätta kompetensförsörjning i industrin samtidigt som arbetstillfällen och en väg till självförsörjning öppnas för människor.

Säkra framtidens kompetensförsörjning

Bara inom träindustrin finns en efterfrågan på 10 000 nya personer de kommande tio åren och det är därmed tydligt att kompetensförsörjningen för den svenska industrin utgör en stor utmaning. TMF:s förslag på lösningar för att säkra kompetensförsörjning är framtagna för att stärka den svenska skolan, få fler i arbete och skapa gynnsamma förutsättningar för svensk industri och tillväxt.

Följande tre punkter är centrala: 

  • Att stärka yrkesutbildningen och låta branschen vara med och forma innehållet – från gymnasiet till vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan. TMF vill verka för att en långsiktig yrkes- utbildning av hög kvalitet banar väg in i arbetslivet.
  • Att ge gymnasieelever rätt till heltid. TMF menar att dagens rätt till fyra timmars lärarledd undervisning per dag inte är tillräcklig och vill därmed verka för mer pedagogiskt ledd tid, vilket breddar och fördjupar kunskaper som gynnar elever, företag och samhälle.
  • Att stärka vuxenutbildningen så att den täcker hela arbets- marknadens behov. Detta främst på grund av att möjligheten till en gymnasial yrkesutbildning är stängd för den som redan har gymnasiekompetens. I detta sammanhang vill TMF verka för ökad flexibilitet i det vuxna karriärslivet genom att ta bort hinder för människor, att satsa på fler utbildningsplatser, skräddarsy utbildningar i samverkan med industrin och genom att utnyttja kompetensen hos nyanlända personer stärka kompetensförsörjningen för industrin

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.