Nobia fokuserar på cirkulära lösningar - mål 12

Marbodal
Foto: Marbodal

Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Köket är en plats med stor potential för att leva mer hållbart, det är inte längre bara en plats för matlagning utan en plats för stora delar av livet. Nobia har arbetat fram ett nytt kökskoncept med fokus på cirkulär lösning, upcycling av material och lösningar för att möjliggöra en mer hållbar livsstil. Konceptet har utvecklats baserat på megatrender, konsumentinsikt samt livsstilstrender om värdet av tid, hållbarhet, hälsa och välbefinnande. På så sätt jobbar Nobia konkret gentemot mål 12. Produkter från konceptet kommer finnas hos flera varumärken.