Hållbarhetsmärkningar & certifieringar

Här listar vi 21 väsentliga märkningar för trä- och möbelindustrin - från råvara till textiler.

Träråvara

FSC – Forest Stewardship Council - FSC är en oberoende internationell
medlemsorganisation. FSC uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom sitt certifieringssystem. Systemet omfattar trä och andra skogsprodukter för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.
se.fsc.org

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification - PEFC är en global och fristående organisation som tillhandahåller ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. Svenska PEFC:s skogsstandard omfattar skogsskötselstandard, social standard och miljöstandard.
pefc.se

Byggvaror

Basta - Basta jobbar för att fasa ut användningen av särskilt farliga kemiska ämnen och tillhandahåller en databas med anläggningsprodukter som klarar organisationens krav. Informationen i systemet kvalitetssäkras genom regelbundna revisioner av leverantörerna.
Basta är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL, Svenska Miljöinstitutet och branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.
bastaonline.se

Byggvarubedömningen - Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening som utvecklar och äger ett system för miljöbedömning av byggvaror. Deras webbaserade verktyg ska underlätta val av bygg- och förvaltningsmaterial som är bra för miljön.
byggvarubedomningen.se

Sunda Hus -Sunda Hus arbetar för att fasa ut farliga ämnen i byggnadens hela livscykel och tillhandahåller både rådgivning och ett webbaserat system. Till skillnad från Basta och Byggvarubedömningen är Sunda Hus ett vinstdrivande företag.
sundahus.se

Certifiering av byggnader

Miljöbyggnad - Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.
sgbc.se/om-miljoebyggnad

Green Building - Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna och är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Deras certifieringssystem handlar enbart om energieffektivisering i byggnader.
sgbc.se

Breeam - Breeam är ett miljöklassningssystem från Storbritannien. Med över 250 000 certifierade byggnader är Breeam det mest använda certifieringssystemet i världen. Sweden Green Building Council har anpassat det till svenska förhållanden.
sgbc.se/var-verksamhet/breeam

LEED - Certifieringen riktar in sig på minskad användning av resurser – som mark, vatten, energi och byggnadsmaterial. Utvecklat och administrerat av icke vinstdrivande US Green Building Council.
usgbc.org/leed   

Möbler & Inredning

Möbelfakta - Möbelfakta är ett märkningssystem för möbler anpassat till fastställda Europastandarder. Utöver omfattande miljökrav innefattar Möbelfakta även krav på kvalitet och socialt ansvarstagande. Möbelfakta är det enda märkningssystem som har alla dessa tre delar. Ägs och administreras av Trä- och Möbelföretagen (TMF).
mobelfakta.se

EU Ecolabel - Under sommaren 2016 kommer en reviderad version av EU Ecolabel för möbler att publiceras. Tidigare fanns en version som bara gällde trämöbler men nu har man en betydligt bredare ansats där en rad olika typer av möbler för såväl offentlig bruk som hemmiljö kan märkas. Denna märkning blir den första egentliga miljömärkningen för möbler som är gemensam för hela EU.
ecolabel.eu

Svanen - Svanen-märket för möbler och inredning säkrar bland annat trä från uthålligt skogsbruk i tillverkningen, minimal påverkan från miljö- och hälsofarliga ämnen och minskad klimat- och energipåverkan. Svanen är
en nordisk märkning och ägs av bolaget Miljösverige AB, som i sin tur ägs till 100 % av staten.
svanen.se

Textil

EU Ecolabel (EU-blomman) - EU Ecolabel är en gemensam miljömärkning för EU-länderna. För att få använda märket måste tillverkaren visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av tester och dokumentation.
ecolabel.eu

Svanen - Svanen-märkta textilier innebär att ta ett helhetsgrepp för miljöpåverkan under produktens livscykel, från odling av bomull till färdiga kläder och textilier. Svanen ställer krav på ekologisk odling, krav på kemikalier i beredningen till färdiga produkter (blekning, färgning, efterbehandling etc) samt krav på rening av utsläpp.
svanen.se

ÖKO-Tex - ÖKO-Tex standard 100 är en av de mest kända märkningarna för textilier, läder, tillbehör och producenter som prövats för hälsofarliga ämnen. I Sverige sköts certifieringen av Swerea.
oeko-tex.com

Bra Miljöval - Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Bra Miljöval är en tredjepartscertifiering, det vill säga en oberoende märkning som inte är kopplad till säljaren eller köparen. Märkningen är den enda i Sverige som drivs av en miljöorganisation.
naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval

GOTS – Global Organic Textile Standard - GOTS är en internationell miljömärkning för naturfiber och reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. Kriterierna omfattar även sociala krav.
global-standard.org