Höjt försörjningskrav för arbetstillstånd

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för den som ansöker om arbetstillstånd i Sverige. Det nya kravet börjar gälla den 1 november 2023 och påverkar alla som får beslut om sin ansökan om arbetstillstånd efter det datumet. Pågående och gällande arbetstillstånd berörs inte, men däremot nya ansökningar om arbetstillstånd eller förlängning av arbetstillstånd.

Det här gäller kring försörjningskravet

Vilka omfattas?

Det nya försörjningskravet omfattar medborgare från tredje land som är här på nationella arbetstillstånd (giltiga i två år).

Ansökningar om nya arbetstillstånd eller förlängning av arbetstillstånd som handläggs av Migrationsverket efter den 1 november omfattas av det nya försörjningskravet. Observera att det är datumet för handläggning/beslut som avgör, inte ansökningsdatumet.

Pågående och gällande arbetstillstånd berörs inte, de löper på och du behöver inte göra någonting.

Anställda som är här enligt säsongsanställningsdirektivet (max 6 mån) omfattas inte.

Vad innebär det nya försörjningskravet?

Det innebär att den lägsta tillåtna lönen för att en tredjelandsmedborgare ska få arbetstillstånd i Sverige höjs den 1 november 2023 från dagens nivå på 13 000 kronor till en lön som motsvarar 80 procent av medianlönen. Observera att det är medianlönen som var publicerad vid ansökningstillfället som gäller:

  • Skickade du in ansökan i år är det medianlönen för 2022 som gäller (27 360 kronor)
  • Skickade du in ansökan under förra året är det medianlönen för 2021 som gäller (26 560 kronor).

Ansökan måste ha varit kompletterats med ny lön före den 1 november!

Har du redan skickat in ansökan om förlängt arbetstillstånd, vill behålla arbetstagaren och är villig att betala enligt det nya lönekravet, måste du ha kompletterat ansökan med den nya lönen före den 1 november. Eventuella frågor om komplettering ställs till Migrationsverket.

Obs! Har du inte gjort någon komplettering kommer ansökan att avslås och arbetstagaren kommer att få ett utvisningsbeslut. Detta kan överklagas till Migrationsdomstolen inom tre veckor efter beslutet. Utvisningen sker oftast inom fyra veckor, men det kan variera. Vad som gäller i varje enskilt ärende framgår av Migrationsverkets beslut.

Vad är syftet med höjningen?

Syftet med det höjda försörjningskravet är enligt regeringen att minska den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen eftersom regeringen anser det i många fall handlar om arbete som i stället skulle kunna utföras av personer som redan bor i Sverige. Förslaget syftar också till att bekämpa fusk och missbruk kopplat till arbetskraftsinvandring.

Höjt försörjningskrav – tre exempel

Tre arbetstagare från tredje land har ansökt om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd. Förutsättningarna är desamma för alla tre:

  • Ansökan lämnades in den 1 oktober 2022.
  • Anställningen är en heltidsanställning och månadslönen är 22 500 kronor.
  • Månadslönen ligger i nivå med kollektivavtalet och uppfyllde försörjningskravet vid ansökningstillfället.

Exempel 1

Migrationsverket fattar beslut om arbetstagarens arbetstillstånd den 30 oktober 2023. Eftersom det nya försörjningskravet ännu inte trätt i kraft kan arbetstagaren få sin ansökan om förlängt arbetstillstånd beviljad.

Exempel 2 

Migrationsverket fattar beslut om arbetstagarens arbetstillstånd den 25 november 2023. Eftersom det nya försörjningskravet trätt i kraft är kravet på god försörjning inte uppfyllt, och arbetstagaren kan därmed få avslag på sin ansökan om förlängt arbetstillstånd.

Exempel 3 

Arbetstagarens arbetsgivare har skickat in en komplettering till ansökan, där arbetstagarens lön är justerad till 26 560 kronor från den 1 november 2023. Det motsvarar 80 procent av gällande medianlön vid ansökningstillfället (dvs. medianlönen för 2021, då ansökan gjordes under 2022).

Migrationsverket fattar beslut om arbetstagarens arbetstillstånd den 25 november 2023. Eftersom det nya försörjningskravet trätt i kraft och arbetsgivaren har kompletterat ansökan så att kravet på god försörjning är uppfyllt kan ansökan om förlängt arbetstillstånd beviljas.

Mer information

Se Migrationsverkets webbplats

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.