AD-dom 2017 nr 94 - Otillåten stridsåtgärd

Vad innebär nya LAS och huvudavtalet för dig som arbetsgivare?
Foto: Mostphotos

Tvisten i målet gällde om arbetstagarna vid Reno Norden med start den 5 juli 2017 vidtagit en olovlig strejk samt om de arbetstagarna i så fall deltagit i den och därför ska betala skadestånd till Reno Nord.

Bakgrund
Konflikten, som orsakade stora sopproblem i Stockholm under sommaren 2017, hade sin upprinnelse i att Reno Norden dels ville byta lönesystem, dels ville göra en nyckelinventering. Vid sophämtning använder arbetstagarna ett stort antal nycklar som går till fastigheter och utrymmen där sopor ska hämtas. Nycklarna förvarades omärkta på nyckelknippor i ett låst skåp på Reno Nordens depå. Arbetstagarna, som ofta har arbetat med sophämtning i samma trakter under många år, hade skaffat sig en ingående kunskap om vilken nyckel som går till vilket utrymme. Arbetsgivaren önskade genomföra en inventering av nycklarna där dessa märks upp med brickor och registreras. Förhandlingar hade året innan förts mellan Reno Norden och Transport om saken, men enighet kunde inte nås i frågan om nyckelinventeringen ingick i arbetarnas arbetsuppgifter.

Inventeringen drog ändå igång den 3 juli 2017 genom att inhyrd personal följde med sopbilarna och allt eftersom registrerade vilka nycklar som användes var. Detta skapade upprörd stämning bland arbetstagarna, som ansåg att metoden sinkade deras arbete.
Den 5 juli upphörde all sophantering. Någon sophämtning skedde inte heller de närmaste dagarna eftersom arbetstagarna vägrade att utföra det, sjukanmälde sig eller sade upp sig.

Arbetsgivarparterna väckte den 7 juli 2017 talan mot Transport och 49 enskilda arbetstagare och gjorde gällande att arbetstagarna deltagit i en olovlig stridsåtgärd. Den 14 juli ålade AD interimistiskt de arbetstagare som då hade delgetts stämning, och som inte hade kommit in med läkarintyg efter sjukanmälan, att återgå till arbetet.

Tvisten i målet gällde om arbetstagarna vid Reno Norden med start den 5 juli 2017 vidtagit en olovlig strejk samt om de arbetstagarna i så fall deltagit i den och därför ska betala skadestånd till Reno Nord. Reno Norden via Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) hade yrkat att varje arbetstagare skulle betala 5 000 kronor i skadestånd.

Arbetsdomstolen
AD prövar inledningsvis frågan om arbetstagarnas agerande är att betrakta som en olovlig stridsåtgärd. Domstolen fann därvidlag att arbetstagarna hade lagt ner arbetet i syfte att förmå Reno Norden att upphöra med nyckelinventeringen, och att de därigenom vidtagit en stridsåtgärd. Eftersom stridsåtgärden inte var behörigen beslutad av Transport var åtgärden olovlig.

AD bestämde skadeståndet till 2 500 - 3 500 kronor för respektive arbetstagare. Transport och arbetstagarna ålades även att ersätta BA för rättegångskostnader med 550 000 kronor, varav halva beloppet skulle betalas av de 49 arbetstagarna.

TMF:s kommentar

Rättsfallet är intressant eftersom AD fastställer en nivå för vad det kostar att delta i en olovlig stridsåtgärd. Normalbeloppet som en arbetstagare kan bli skyldig att utge för deltagande i en otillåten stridsåtgärd är nu bestämt till 3 000 kr. Om det finns förmildrande omständigheter bör detta belopp sättas lite lägre och finns det försvårande omständigheter bör beloppet sättas lite högre.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.