AD-dom 2020 nr 70 - semesterersättning vid överenskommelse om anställnings upphörande

Penna
Foto: Pixabay

Bakgrund
En arbetsgivare och arbetstagare träffade en överenskommelse där anställningen avslutades. I överenskommelsen stod även att bolaget skulle betala ut ett viss belopp som avsåg utestående lön. Slutligen angavs i överenskommelsen att parternas samtliga mellanhavanden därmed var slutligt reglerade.

Efter att överenskommelsen undertecknats gjorde arbetstagaren gällande att hen även hade rätt till semesterersättning, vilken inte hade utbetalats. Bolaget menade att detta avtalats bort genom skrivningen att parternas samtliga mellanhavanden var slutligt reglerade. Arbetstagaren menade att hen inte förstått att hen avstod semesterersättningen genom överenskommelsen och att hen inte hade skrivit under om hen förstått detta.

AD
Semesterlagens bestämmelser om semesterförmåner är tvingande. Det hindrar inte att en arbetstagare efter anställningens upphörande eller i samband därmed med bindande verkan kan träffa en överenskommelse om att avstå sin rätt. För att en sådan överenskommelse ska anses ha träffats krävs att det kan bevisas att arbetstagaren verkligen avsett att avstå förmånerna. I aktuellt fall var det arbetsgivaren som upprättat överenskommelsen. Arbetstagaren skrev under den i en bil utan att ha sett överenskommelsen innan. Semesterersättningen togs inte upp muntligen vid undertecknandet. Vid sådana förhållanden var det inte klarlagt, mot arbetstagarens bestridande, att semesterersättningen hade avtalats bort i överenskommelsen.

Kommentar: I de fall anställningen avslutas i samband med överenskommelsen bör alltid finnas inskrivet i överenskommelser att det belopp som utges inkluderar lagstadgade och avtalade semesterförmåner.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.