NYHET - TRÄDGÅRDSSTADEN

Sju av tio svenskar vill bo i småhus - läs senaste upplagan av vår branschrapport TMF 360 grader

Sju av tio svenskar vill bo i eget småhus. Men bara fem av tio gör det idag. Den senaste rapporten i serien TMF 360 Grader tittar närmare på vilka mekanismer som orsakar den faktiska bristen på överkomliga småhus, samt beskriver hur bostadsområden kan utformas för att både tillgodose människors önskemål och vara ekologiskt och socialt hållbara. TMF och våra medlemsföretag vill bidra till att utveckla och bygga trädgårdsstäder; stadsmiljöer som utgör framtidens boende.

10 januari 2022
TMF 360
Foto: TMF

TMF, Trä- och Möbelföretagen, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. Bland våra medlemmar finns företag som tillverkar trähus, möbler till privat och offentlig miljö, bygginredningar och olika typer av specialinredningar.

Vi företräder drygt 650 medlemsföretag som sammanlagt har drygt 30 000 anställda. Vår uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och främja deras tillväxt. Vi arbetar för att ur olika perspektiv belysa våra fantastiska företag och de branscher inom vilka de verkar. Vår branschrapport TMF 360 grader är en del av strävan att sprida en samlad och fördjupad bild. .

Om vår branschrapport - TMF 360 grader
TMF företräder sina medlemsföretag och agerar som samlande röst i många gemensamma frågor. Vi arbetar för att ur olika perspektiv belysa våra fantastiska företag och de branscher inom vilka de verkar. Vår branschrapport TMF 360 grader är en del av strävan att sprida en samlad och fördjupad bild.

Vi hoppas att TMF 360 grader ska bidra till att ännu tydligare visa beslutsfattare och opinionsbildare hur mycket våra medlemsföretag bidrar med till samhället ifråga om miljö och klimat, hur de ofta har ledartröjan i omställningsarbetet mot ett mer hållbart samhälle och syns globalt med starka, framgångsrika varumärken samt hur de dessutom skapar sysselsättning på mindre orter utanför landets centralorter. Vi vill också bli ännu bättre på att berätta om medlemsföretagens arbete inom exempelvis innovation, automatisering och digitalisering, samt om vilka politiska frågor som i olika utsträckning påverkar företagen.

Rapporten är tänkt att publiceras två gånger om året och behandla centrala teman ur olika perspektiv. Dessutom presenteras i varje rapport en aktuell konjunkturuppdatering, specifik för våra branscher, i samarbete med Teknikföretagens nationalekonomer. Över tid ska rapportserien ge en ökad förståelse för vad som driver våra företag och vad de behöver för att överleva, växa och fortsätta bidra till en positiv samhällsutveckling.