NYHET - ANSTÄLLNING

Förbered din ansökan om korttidsarbete

Från och med den 7 april kan du ansöka om stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket. För smidigare hantering är det bra om man förbereder så mycket som möjligt innan ansökan skickas in.

6 april 2020
Nya anställningsblanketter – krav på mer information vid anställning från den 29 juni
Foto: Pixabay

Tillväxtverket har förstärkt kapaciteten i alla deras system och räknar med att allt ska fungera, men de hoppas ändå att inte alla ska gå in och söka samtidigt. Det viktigaste för en snabb handläggning är inte att vara snabb att få in sin ansökan, utan att göra den helt korrekt. Om man har möjlighet att vänta en dag eller mer med att skicka in sin ansökan så att allt tryck inte är på systemet samtidigt så vinner många på det. Pengarna kommer inte att ta slut. Om systemen går ned på grund av för hög belastning blir alla förlorare.
Här hittar du information på Tillväxtverkets webbplats inför ansökan.

Stöd kan beviljas retroaktivt från den 16 mars 2020. En förutsättning för stöd är att det finns en lokal överenskommelse om korttidsarbete och att denna tillämpas under stödperioden.

Om stöd för korttidsarbete

Den 18 mars träffade TMF överenskommelse med våra fackliga motparterr om centrala kollektivavtal som möjliggör korttidsarbete Syftet med det centrala avtalen är att öppna upp möjligheten för företagen att sluta lokala avtal om korttidsarbete. Processen skyndades på av utbrottet av Corona.

Regeringens åtgärd om korttidsarbete, med stöd av samarbetspartierna, går ut på att staten höjer sin andel av kostnaden. Korttidsarbete innebär att anställda tillfälligt går ned i arbetstid och att kostnaden för detta delas av staten, arbetsgivaren och arbetstagaren.

För TMF handlar det om avtal med GS-facket, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Tilläggsavtal

TMF har träffat tilläggsavtal med GS-facket, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen (se länk till höger) som innebär att även uppsagda omfattas av korttidsarbete.
Observera att 12 § LAS gäller, dvs att den anställde har rätt till bibehållna anställningsförmåner under uppsägningstiden. Man sänker alltså inte lönen för den anställde under uppsägningstiden men företaget har möjlighet att få ersättning från staten.

Via länk till höger kan du ladda ner avtalen/tilläggsavtalen samt mallar.
OBS! Kräver medlemsinloggning.