Hållbar utveckling

Träd
Foto: Pixabay

Hållbar utveckling är en uttalad prioritering för TMF och dörr- och fönsterindustrin. Viktiga frågor är t.ex cirkulär ekonomi, energi, miljömärkningar och ett hållbart producerande.

Agenda 2030

Världen och samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, generering av avfall och social utveckling. FN har i Agenda 2030 identifierat 17 mål för hållbar utveckling. TMF har med Agenda 2030 som bas formulerat mål och vision för branschens långsiktiga hållbarhetsarbete.
Läs mer

Cirkulära affärsmodeller

Samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, prisutveckling på råvaror och avfallshantering. Cirkulär ekonomi har blivit ett viktigt verktyg för att minska energiförbrukning och för att mer effektivt utnyttja begränsade råvaror. TMF arbetar med och stöttar utvecklingen av affärsmodeller som bygger på ökad grad av cirkuläritet, vilket kommer bli en allt viktig fråga för dörrar och fönster.
Läs mer

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in