NYHET - NÄRINGSPOLITIK, PRODUKTION, TRÄHUS, BOSTADSPOLITIK, EKONOMI & KONJUNKTUR

TMF:s Trähusbarometer: Rejält sänkt småhusprognos - fortsätter 2024

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s färska prognos för antalet påbörjade småhus 2023 sätts till 6 000 stycken, vilket är en minskning med 1 500 jämfört för med ett halvår sedan. Det visar årets andra Trähusbarometer. Prognosen för 2024 är ännu lägre - 4 000 påbörjade småhus. “Osäkra ränteläget och inflationen är huvudorsakerna”, kommenterar TMF:s bostadspolitiska expert Gustaf Edgren.

12 september 2023
Trähusbarometern - sept 2023 - småhus orderingång
Foto: TMF

Såväl småhus som flerbostadshus kämpar med en vikande orderingång orsakat av det osäkra ränteläget, kreditrestriktioner och dyrare produktionskostnader som inflationen för med sig.

För flerbostadshus har orderingången minskat med 41 procent för första halvåret 2023 (jämfört med motsvarande period 2022)) och totalt levererades 1 749 (2 872) lägenheter, en minskning med 39 procent. Prognosen för påbörjade lägenheter i flerbostadshus – baserad på antal kontrakterade leveranser tolv månader framåt (juli 2023-juni 2024) – visar att totalt 1 803 lägenheter kommer att levereras.

När det gäller småhus – och första halvåret 2023 - minskade den totala orderingången för TMF:s trähusmedlemmar med 54,5 procent till 1 430 (3 145) småhus av trä, jämfört med samma period 2022. Orderingången för styckebyggda småhus minskade med 62,1 procent medan gruppbyggda småhus minskade med 37,4 procent.
Detta sammantaget ger rejält sänkta småhusprognoser för såväl 2023 som 2024.

 - De främsta orsakerna till det låga småhusbyggandet är främst det osäkra ränteläget och dyrare produktionskostnader som inflationen för med sig. Men även bankernas restriktiva syn på kreditgivning för bostadsbyggande i sämre tider påverkar såklart möjligheten att efterfråga och köpa sitt hus säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF. 

TMF:s prognos för påbörjade småhus, villor, par- och radhus baseras på statistik från SCB, sammanvägda omvärldsfaktorer och den allmänna orderingången i branschen.

I förra veckan gick TMF, tillsammans med Byggföretagen, ut i en gemensam debattartikel och krävde kraftfulla reformer i regeringens budget för 2024 – både på kort och lång sikt - något som  hörsammandes under måndagen när regeringen gav besked om budgetsatsningar på bland annat ekonomiska incitament för kommuner att planlägga byggandet av småhus, samt en höjning av taket för rot- och rutavdrag.

Nu hoppas Gustaf Edgren på fler reformer för en ny egnahemsrörelse.

- Det måste till ett ökat incitament för både privata och offentliga aktörer att bygga fler bostäder. Detta uppnås främst genom skattelättnader för investeringar i bostadsutveckling men också ordentliga krafttag för att smörja de byråkratiska processer som ofta försenar byggprojekt. säger Gustaf Edgren.

Läs hela Trähusbarometernbifogad fil eller på tmf.se/trahusbarometern.
Nästa Trähusbarometer publiceras i mars 2024.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern publiceras två gånger per år och visar orderingång och leveranser samt prognoser i antal för monteringsfärdiga trähus, både småhus och flerbostadshus. Källa är TMF:s egen statistik för småhus- och flerbostadshus samt SCB:s statistik för påbörjade och färdigställda lägenheter.
TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar småhus, vars andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 70 procent. Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.