NYHET - ENERGI

” Alla åtgärder som kan stärka företagens likviditet är bra men inte tillräckligt”

Regeringen föreslår ett utökat skatteanstånd till företag som idag befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge till följd av höga elpriser och hög inflation.

29 december 2022
Elkraftnät
Foto: Pixabay


Regeringens förslag påminner om det stöd som infördes under pandemin och innebär att företag får skjuta på sina skatteinbetalningar. 12 000 företag beräknas ansöka om skatteanståndet och innebär cirka 16 miljarder kronor i skatteinbetalningar som skjuts framåt i tiden.

- Alla åtgärder som kan stärka företagens likviditet är bra, men det här handlar bara om att senarelägga en utgift som likväl skall betalas. Vi saknar fortfarande besked om de långsiktiga spelreglerna och elprisstödet som är avgörande för företagens planeringshorisont. Osäkerheten kommer dessvärre att få konsekvenser i form av neddragningar och varsel, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Läs tidigare artiklar om elkrisen

TMF:s ståndpunkter i elstödsfrågan