DEBATT - NÄRINGSPOLITIK, EKONOMI, ENERGI & KONJUNKTUR

INDUSTRIN: "Regeringen måste öka reformtakten"

Det är nu 100 dagar sedan regeringen tillträdde. Men reformtakten är för långsam och takten måste öka, skriver 14 företrädare för svensk industri på Di Debatt, däribland TMF:s vd David Johnsson. De har tagit fram 41 förslag som regeringen kan genomföra under den här mandatperioden för att öka konkurrenskraften.

26 januari 2023
Industrins företrädare - rapport/debatt jan-2023
Foto: Collage av pressbilder

"Vi har tagit fram en handlingsplan med 41 nyckelfärdiga förslag som regeringen kan genomföra under den här mandatperioden. Det är åtgärder som kan sjösättas direkt, allt för att underlätta den tempohöjning vi ser som nödvändig. Våra förslag tar sin utgångspunkt i vår tids stora utmaningar."

Utmaningarna handlar bl a om klimatförändringen, samhällets motståndskraft vid kriser, öppenhet och globalisering samt den stundande lågkonjunkturen.

"Mot den här bakgrunden uppmanar vi regeringen att sätta högsta fart i det praktiska genomförandet av en politik för ökad konkurrenskraft. Det är särskilt angeläget med insatser på tre områden: miljötillståndprocesser, kraftproduktion och kompetensförsörjning. Vi vet att regeringen jobbar med förslag på dessa områden och vi är hoppfulla om att reformer är på gång. Men vi kan inte nog betona vikten av snabbhet i arbetet."

Läs hela debattinlägget från industrins företrädare och ladda ner handlingsplanen nedan.