NYHET - NÄRINGSPOLITIK, EKONOMI & ENERGI

Nya beskedet: Företag ska kunna söka elstöd fr. o. m. 30 maj

Från och med den 30 maj ska företag kunna börja söka det försenade elstödet hos Skatteverket. Det framgår av regeringens förslag som nu skickas ut på remiss. Trä- och Möbelföretagens vd David Johnsson välkomnar beskedet men är nu, precis som tidigare, kritisk till hanteringen.

21 februari 2023
Elkraftnät
Foto: Pixabay

- Trä- och möbelindustrin har varit hårt pressad de senaste månaderna. Elkostnader – i kombination med höga råvarupriser och ökad inflation - har gett extremt tuffa förutsättningar för våra företag, med flera varsel som följd. Det finns risk att tåget redan gått för en del, säger David Johnsson.

Hela 84 procent av Trä- och Möbelföretagens medlemsföretag har sin verksamhet i elområde 3 och 4 – de elområden som påverkats mest av de höga priserna.

TMF:s hållning är att statliga stöd som rubbar marknadsmekanismerna principiellt bör undvikas, och att man i stället behöver ta ett krafttag för att lösa den långsiktiga elförsörjningen.

- Våra medlemsföretag behöver stabil och planerbar tillgång till fossilfri energi för att kunna fortsätta vara innovativa och våga investera. Och grundproblemet kvarstår. I ljuset av Sveriges havererade elförsörjning är regeringens försenade stöd en klen tröst, säger David Johnsson.

På fredag, den 24 februari, tar TMF energidiskussionen vidare i webbinariet ”Vad behövs för att skapa en stabil och pålitlig energiförsörjning?” – lett av TMF:s kommunikationschef Alexandra Hernadi och med Miriam Münnich Vass, energiexpert på Teknikföretagen och Simon Imner, näringspolitisk expert på TMF, som medverkande.

Några av de frågor som tas upp är;

  • Vad är bakgrunden till de höga energipriserna och hur påverkar den volatila prisnivån utvecklingen framöver?
  • Vad får den rådande situationen för konsekvenser för den pågående energiomställningen?

Den 20 februari skickade regeringen ut två förslag på remiss som reglerar utformningen av elstöd till företag. Skatteverket får i uppdrag att administrera och betala ut stödet 
Det föreslagna elstödet omfattar företag, organisationer, kommuner och regioner i elområde 3 och 4. Stödet föreslås uppgå till 50 respektive 79 öre per kilowattimme och beräknas utifrån den el som förbrukades under perioden oktober 2021 – september 2022. En koncern kommer som mest kunna få 20 miljoner kronor i stöd.
Sammanlagt kommer omkring 29 miljarder kronor att kunna betalas ut i stöd, enligt beräkningar från Svenska kraftnät, och finansieras via de så kallade flaskhalsintäkterna. 
Givet att EU-kommissionen godkänner regeringens ansökan om statsstöd kommer företag att kunna ansöka om stödet hos Skatteverket från och med den 30 maj 2023.