NYHET - NÄRINGSPOLITIK, PRODUKTION & ENERGI

Fortsatta förseningar av elstöd till företag

Sverige kommer inte gå vidare med ansökan om elstödet till svenska företag i sin nuvarande utformning, meddelade energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) idag. Anledningen är att man bedömer att förslaget skulle nekas av EU-kommissionen eftersom det bryter mot EU:s regler om statsstöd till företag. ”Att hålla presskonferens på presskonferens utan besked är för mig obegripligt”, säger David Johnsson, vd på TMF, Trä- och Möbelföretagen.

22 december 2022
Elnät
Foto: Pixabay

Regeringen har sedan tidigare gjort klart att 2,4 miljarder ur statsbudgeten ska gå till elintensiva företag. Stödet måste prövas av EU-kommissionen och en ansökan om att få betala ut stödet är nu inskickad, säger energiministern.

TMF har tidigare varit kritiska till bristen på besked och vd David Johnsson skräder inte heller denna gång orden.

- Det här är fullständigt oacceptabelt. Trä- och möbelindustrin är mycket hårt pressad och nya varsel kommer dagligen. Att i det läget hålla presskonferens på presskonferens utan besked är för mig obegripligt,  säger David Johnsson, vd på TMF, Trä- och Möbelföretagen.

84 procent av Trä- och Möbelföretagens medlemsföretag har verksamhet i elområde 3 och 4, och ovissheten inför framtiden har aldrig varit större. Regeringen kan inte längre lova runt, men hålla tunt.

- Företagen har precis som privatpersoner tuffa tider med inflation, ökande råvarukostnader och allmän osäkerhet och då är icke-besked av den här sorten en klen tröst, menar David Johnsson.

Trä- och Möbelföretagens hållning är att statliga stöd med marknadspåverkan principiellt är något som bör undvikas. Marknadsinterventioner är inte riskfria och kan leda till icke avsedda bieffekter. Men precis som under pandemin är ekonomiska åtgärder av detta slag motiverade för att mildra stora strukturella effekter med än större negativ påverkan för samhällsekonomin.

I februari kommer statens utbetalningar av elprisstöd till privatpersoner och hushåll i mellersta och södra Sverige rullas ut. Men för företagen är det alltså fortsatt brist på besked. 

Läs tidigare artiklar om elkrisen

TMF:s ståndpunkter i elstödsfrågan