NYHET - ENERGI

Samarbete ska bidra till energieffektivisering för trä- och möbelindustrin

Idag, den 4 december lanserar Energimyndigheten, tillsammans med TMF, en webbkurs i energieffektivisering för företag inom trä- och möbelindustrin. Detta är ett initiativ för att kunna hjälpa företag till att använda sin energi på ett smartare sätt.

4 december 2020
vind
Foto: TMF

Syftet med kursen är att ge medarbetare djupare kunskap i energifrågor och de genomför den när de vill. Innehållet i utbildningen är utformad med interaktiva inslag vilket gör det lätt att ta sig igenom alla steg. När kursen är avslutad får medarbetare med sig följande verktyg:

  • konkreta energitips
  • förslag på genomförande
  • handfasta råd, både om vad man som anställd själv kan göra och hur företaget på ett övergripande plan kan arbeta för att minska energianvändningen.

Kursen passar både företag som är nybörjare och de som redan har kommit en bra bit på vägen i sitt energiarbete. Energimyndigheten har tagit fram utbildningen tillsammans med branschen:

– Ett prioriterat mål för TMF är att verka för hållbar utveckling och en viktig del i det arbetet är att minska energianvändningen och energikostnaderna. Vi hoppas att webbutbildningen på ett lättsamt sätt kan skapa engagemang för energifrågorna bland företagens medarbetare, säger Martina Hallgren, projektledare på Trä- och Möbelföretagen.

Gå kursen
Läs mer om kurserna

Stöd för att energieffektivisera
Webbutbildningarna ingår i projektet Nätbaserat lärande och finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
Inom programmet finns ett antal fler projekt - läs mer på energimyndigheten.se/smf.