NYHET - ANSTÄLLNING

”Olyckligt att reformen enbart begränsas till enmansföretag”

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa enmansföretag att sänka sina arbetsgivaravgifter när en första person anställs i företaget. Nuvarande regler är tillfälliga och upphör vid utgången av 2021. Nu kommer förslag – i en lagrådsremiss – om att göra bestämmelserna permanenta. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. TMF:s vd David Johnsson vill dock se större grepp i frågan.

12 juni 2020
DEBATT: "Sveriges framtidstro bygger på en grund av cement"
Foto: Pressbild

- Allt som underlättar och uppmuntrar nyanställning är bra. Det måste bli enklare att nyanställa och trösklarna in på arbetsmarknaden måste bli lägre. Det är däremot olyckligt reformen enbart begränsas till enmansföretag. Arbetsmarknaden hade gynnats av bredare jobbskapande reformer. Det behövs helt enkelt större grepp, säger David Johnsson i en kommentar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
För arbetsgivare som anställt en första person före utgången av 2020 innebär förslaget inte någon skillnad mot nuvarande bestämmelser utöver att möjligheten till sänkning inte upphör vid utgången av 2021.