BRANSCHPROFIL

BRANSCHPROFILEN: Ständig anpassning förklarar framgången för båtvarvet

En förmåga att alltid anpassa sig efter förändringens vindar är en förklaring till framgångarna för Oxelösunds Båtvarv. Allt började 1946 på den mark som SSAB sedan tog över. Varvet flyttade ett par kilometer och har sedan steg för steg expanderat.

29 juni 2020
Joakim Struwe
Foto: TMF

Av Sören Karlsson

Vid starten byggde företaget träbåtar, främst roddbåtar. Under en period svarade underhållet av fiskebåtar för en betydande del av omsättningen. Som mest fanns det uppåt 70 trålare med Oxelösund som hemmahamn.

- När jag tog över som vd 2007 stod yrkesbåtar för hälften av våra uppdrag. Det gällde underhåll av Sjöfartsverkets och Kustbevakningens fartyg och dessutom några passagerarbåtar, berättar Joakim Struwe.

Ändrade rutiner vid offentliga upphandlingar gjorde att Oxelösunds Båtvarv för fem år sedan förlorade alla dessa kunder. En ny omställning blev nödvändig.

Nöjesbåtar

- Vi inriktade oss helt och hållet på nöjesbåtar. Kunderna är privatpersoner till nästan hundra procent, säger Joakim Struwe.

En viktig pusselbit i omstruktureringen var att varvet blev auktoriserad återförsäljare av Volvo Pentas produkter.

- Volvo Penta ställde tuffa krav, men vi valde att hänga på och det har vi inte ångrat ett ögonblick, förklarar Joakim Struwe.

Ett grundkrav var att varvet skulle öppna en butik för tillbehör och båtvårdsprodukter. Den butiken är idag välkänd bland båtfolket både i Oxelösund och på många andra håll.

Vinterförvaring

Men verksamheten måste förstås hållas levande också under den stora del av året när båtlivet är satt på paus. Lösningen heter vinterförvaring. Varvet sköter också sjösättning och uppdragning.

- Vi förvarar båtarna på ett betryggande sätt och utför vaxning, polering, bottenmålning och all service som kunden önskar. Ibland handlar det kanske om att renovera eller byta en motor och något annat större jobb, säger Joakim Struwe.

Tre specialanpassade hallar på tillsammans 2 700 kvadratmeter står till kundernas förfogande. Under den senaste vintern förvarades 160 båtar i hallarna, 70 procent segelbåtar och resten motorbåtar. Storleksmässigt har Oxelösunds Båtvarv koncentrerat sig på flytetyg på 30 fot och uppåt. Förutom inomhusförvaringen finns 150 utomhusplatser på området.

Kundernas hemvist är ganska varierande. Många kommer förstås från Oxelösund och Nyköping, men med Stockholm bara drygt 10 mil bort finns en annan stor marknad. Till saken hör dessutom att det inte enbart är svenska båtägare som upptäckt Oxelösunds Båtvarv.

Utländska kunder

- Vi har 14 utländska kunder. Det är tyskar, schweizare, holländare och britter som upptäckt den unika svenska skärgården. De flesta av dem har haft sina båtar hos oss under många år, säger Joakim Struwe.

På varvsområdet finns också ett snickeri, en metallverkstad och en reparationsverkstad. I samma byggnad som butiken ligger tre hotellrum som hyrs ut till kunder.

Det är snickeriet med en ålderstigen men väl fungerande maskinuppsättning som ger varvet en koppling till TMF.

- Oxelösunds Båtvarv är en lite udda fågel i TMF-familjen, men det passar oss bra att vara med här, konstaterar Joakim Struwe.