NYHET, BRANSCHPROFIL - NYHET & BRANSCHPROFIL

BRANSCHPROFILEN: Christian Mörnestedt, Formpress

Företaget har funnits i Färjestaden sedan tre decennier och det är just Öland som gett produkten – de formpressade serveringsbrickorna – draghjälp. ”Kvalitet, hållbarhet och miljötänkande har alltid stått i fokus för företaget. Det underlättar vår marknadsföring. Att vi dessutom finns på Öland ger oss extra draghjälp. Öland har en positiv klang för de allra flesta”, säger Christian Mörnestedt. Han är vd på Formpress i Färjestaden AB och driver familjeföretaget tillsammans med hustrun Karin - ekonomichef och vice vd.

18 augusti 2021
Hållbarhet och Öland ger Formpress draghjälp
Foto: Sören Karlsson

Text & Foto: Sören Karlsson

Detta företag specialiserat på serveringsbrickor av björkfaner grundades för exakt 25 år sedan. Bengt Åstrand, Karins pappa och Christians svärfar, fanns redan i branschen och ville ta produktutvecklingen ett rejält steg framåt. Formpress var ett faktum.

Formpress har funnits på samma plats i Färjestaden sedan starten. Bengt Åstrand tog över en lokal som dåvarande Televerket hade haft för sin fordonspark. Under de gångna 25 åren har fabriken byggts ut åt alla väderstreck.

Många lager björkfaner

Brickornas kärna består av många lager björkfaner som pressas samman under högt tryck och med hög temperatur.

- Björk är ett både lätt och starkt material som ger en mycket bra produkt. En fördel är att björken är finfibrig och därför inte suger åt sig vatten, påpekar Christian Mörnestedt.

Genom att göra brickans kanter runda blir den lite mjukare att hålla i, kanterna fungerar dessutom som stötdämpare och brickan klarar maskindisk bättre.

Storköksgrossisterna var från början den helt dominerande kundkategorin och är fortfarande mycket betydande, men marknaden har idag breddats väsentligt. Största kundgruppen är nu designbolag världen över.

Aldrig omodern

- Brickan blir aldrig omodern och med kundernas egen design är den alltid aktuell och trendig. Profilbranschen växer hela tiden, säger Christian Mörnestedt.

Därtill kommer att brickorna kompletterats med nya produkter som bygger på den beprövade tekniken. Skärbrädor och glasunderlägg är ett par exempel.

Formpress har en förankring även i den grafiska branschen. För att få en elegant bricka krävs avancerad tryckteknik. Digitalteknikens genombrott blev därför något av en milstolpe.

- Vi skaffade den första digitalprintern 2005 och lämnade sedan offsettekniken undan för undan. Det blir hög kvalitet på utskrifterna och man får maximal flexibilitet när det gäller storlek, säger Christian Mörnestedt.

Stor utlandsförsäljning

Omsättningen låg på cirka 40 miljoner under 2020. Ungefär 45 procent kom från direktexporten. Tar vi hänsyn till den indirekta utlandsförsäljningen var andelen klart större än så. Företaget säljer till ett 40-tal olika länder. Nordeuropa väger tungt. I exempelvis USA, Sydkorea och Japan ökar efterfrågan.

I pandemins spår är råvaruförsörjningen en utmaning som för så många andra. En styrka i sammanhanget är att man gjort affärer med sina leverantörer under många år och att företaget därför prioriteras högt.

Christian Mörnestedt ser ljust på framtiden för Formpress.

- Vår ursprungliga inriktning mot kvalitet, hållbarhet och miljö är fortfarande högaktuell. Lägg sedan till Öland. Det kan inte bli bättre, menar han.