BRANSCHPROFIL

BRANSCHPROFILEN: Marie Lindell, Ekenäs Hus

Tack vare investeringen i en CNC-maskin 2015 kunde företaget överleva. Det är också i den maskinen som företagets framtid ligger. Det menar Marie Lindell, som tillsammans med Conny Karlsson. driver Ekenäs Hus AB i Ekenässjön utanför Vetlanda.

8 december 2021
BRANSCHPROFILEN: Marie Lindell, Ekenäs Hus
Foto: Sören Karlsson

Text & foto: Sören Karlsson

Ansökan om ett lån till den nödvändiga investeringen fick dock kalla handen av den bank som företaget då hade anlitat under många år.

- Vi blev tvungna att byta bank. Alltför många i bankvärlden har inte tillräckliga kunskaper om hur det är att vara företagare. Följden blir att de små företagens expansion bromsas. Bankernas ovilja att låna ut pengar håller tillbaka utvecklingen, konstaterar Marie Lindell.

Kompetensförsörjningen är ett bekymmer för Ekenäs Hus.

- Ibland får nära och kära ställa upp när det är som mest intensivt. För den som vill ha ett omväxlande jobb är den här branschen perfekt. Ingen dag är den andra lik, men på ett litet företag är det naturligtvis också nödvändigt att du passar in i gänget. Alla är så beroende av varandra, säger Marie Lindell.

En ny medarbetare verkar ändå vara på ingång. Han arbetar redan i branschen men trivs inte på det nuvarande företaget. Marie Lindell hoppas därför att kunna locka över honom mycket snart.

- Vi har en riktigt bra orderingång. Däremot är framförhållningen ganska dålig. På något sätt brukar det alltid lösa sig.

Kraftigt stigande priser

De kraftigt stigande priserna på el och diesel har på sistone blivit ett orosmoment. Därtill kommer ökade materialkostnader.

- Jag kan ta ett exempel. I våras kostade en kubik konstruktionsvirke 2 800 kronor. Nu är det uppe i 5 200, alltså nästan det dubbla, påpekar Marie Lindell.

Ekenäs Hus arbetar inom ett antal olika segment och får med andra ord en god riskspridning. Järnvägsbommar till Trafikverket är ett affärsområde. Alla sådana bommar i Sverige kommer från Ekenäs Hus. Det brukar röra sig om 3 000 per år fördelade på fyra olika modeller.

Här har CNC-maskinen fått en avgörande roll i precisionsarbetet med bland annat tusentals hål som ska borras. Produktionstiden har minskats med två tredjedelar.

- För järnvägsbommarna är det inget annat än sågad fura av bästa norrländska kvalitet som accepteras. Den måste vara kvistfri och då duger inte den fura som vi har här i Småland, säger Marie Lindell.

Hönshus och jättevilla

Egna hus är ett annat affärsområde. Allt tillverkas helt enligt kundens krav. Enbart fantasin sätter gränserna. Den minsta byggnad som tillverkats var ett hönshus med tinnar och torn och med en golvyta på bara 1,3 kvadratmeter. Störst har enplansvillan på 234 kvadrat varit.

Legotillverkning av bland annat väggelement och golvbjälklag utgör ytterligare ett ben i verksamheten. Ekenäs Hus tar också fram materialsatser med sådant som reglar och väggar där allting är uppmärkt och klart.

- Här är feltoleransen noll, betonar Marie Lindell.