NYHET - ANSTÄLLNING

Korttidsarbete vid röda dagar

TMF modifierar rådgivningen i hur man ska se på korttidsarbete vid röda dagar. Anledningen till det är att de fackliga motparterna inte delar vår uppfattning och Tillväxtverket har tyvärr inte kommit med några närmare anvisningar angående korttidsarbete vid röda dagar och ordinarie arbetstid. För att slippa tvister väljer därför TMF att anpassa rådgivningen.

27 april 2020
Pixabay
Foto: Pixabay

Det som gäller angående röda dagar är följande:

Grundprincipen är att dagtidsarbete och intermittent skiftarbete har ledigt på helgdagar som infaller måndag – fredag. Det innebär att den ordinarie arbetstiden i motsvarande omfattning minskas för den vecka där helgdagen infaller.

Exempelvis innebär en arbetstidsminskning om 60 procent vid dagtidsarbete 40 timmar per vecka att den arbetstid som ska fullgöras är (40 x 40 procent) 16 timmar. I en vecka där en röd dag infaller reduceras den totala arbetstiden då från 40 till 32 timmar. Med en arbetstidsminskning på 60 procent ska den anställde fullgöra 40 procent av dessa 32 timmar, dvs 12 timmar och 48 minuter. Arbetstiden i en vecka där en röd dag infaller förkortas i detta fall med (16 timmar – 12 timmar och 48 minuter) 3 timmar och 12 minuter.
Den totala ordinarie arbetstiden påverkas alltså av om det infaller helgdagar måndag – fredag, och därmed även den procentuella arbetstiden som ska fullgöras under perioden. Detta innebär inte att helgdagen betraktas som en arbetad dag.

Om man avtalar om en längre period av korttidsarbete är det lämpligt, för att få en rationell arbetstidsförläggning, att beräkna arbetstiden för hela avtalsperioden. Vid en permittering med 60 procent ska den anställde arbeta 40 procent av de timmar som utgör ordinarie arbetstid under den period som avtalet gäller. Om exempelvis den ordinarie arbetstiden är 40 timmar per helgfri vecka och permittering görs med 60 procent under perioden 30 mars till den 5 juli, dvs 14 veckor, utgör den totala arbetstiden (14 x 40) 560 timmar. Under perioden infaller 5 helgdagar måndag-fredag, vilket reducerar den totala arbetstiden med (5x8) 40 timmar. Av den kvarvarande tiden 520 timmar ska den anställde arbeta 40 procent av dessa, dvs 208 timmar vilket innebär 26 arbetsdagar om 8 timmar. Dessa arbetsdagar kan sedan förläggas enligt lokal överenskommelse till lämpliga dagar. På så sätt undviks så långt som möjligt kortare arbetspass i veckor där helgdagar infaller måndag - fredag.

När det gäller redovisning av närvarokvoten gentemot Tillväxtverket så beräknas närvarokvoten utifrån hur arbetstagaren vanligtvis skulle ha arbetat under månaden.

Om man har en anställning som förutsätter att man arbetar helgfria vardagar och har rätt att vara ledig röda dagar påverkar det inte närvarokvoten.