Resultat av relevans- & väsentlighetsanalys

Agenda 2030
Foto: TMF

Här beskrivs hur TMF:s och medlemsföretagens verksamhet kopplar an till de 11 hållbarhetsmål och 29 delmål som bedömts som centrala eller betydande.