Centrala och betydande hållbarhetsmål - för trä- och möbelindustrin

Globala målen
Foto: TMF

TMF har tillämpat SDG-kompassen på Agenda 2030 för att kartlägga vilka av de globala målen som medlems­företagen och TMF i egenskap av branschorganisation har ansvar för och möjlighet att påverka. TMF har med stöd av konsultföretaget Trossa AB gått genom alla 17 mål och 169 delmål och gjort en värdering av dessa i enlighet med SDG-kompassens steg 1 och 2.

TMF har bedömt 11 mål och 29 delmål som centrala eller betydande för medlemsföretagen och/eller för TMF som organisation. Vissa mål är gemensamma för såväl alla företag som för TMF, medan andra kan vara av specifik relevans för bara TMF som branschorganisation eller något/några av företagen. För det enskilda företaget är det viktigt att identifiera just de hållbarhetsmål som är mest relevanta för just den egna verksamheten..

Läs mer om de 11 mål och delmål som TMF identifierat som relevanta för just er verksamhet. 

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in