ARBETSRÄTTSLIGT NYHETSBREV

Arbetsrättsligt nyhetsbrev nr 2 2021

Håll till godo med årets andra arbetsrättsliga nyhetsbrev. Det här nyhetsbrevet innehåller en lägesuppdatering av LAS-överenskommelsen, en proposition, en regeländring kring rehabilitering samt ett antal AD-domar som bedöms vara av intresse för er medlemsföretag.

18 oktober 2021
Paragraf
Foto: Pixabay

Innehåll

  1. "LAS-överenskommelsen"
  2. Statliga utredningar
  3. AD-domar

"LAS-överenskommelsen"

  • LAS-överenskommelsen

Statliga utredningar

  • Statlig utredning - ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring

AD-domar

  1. AD 2021 nr 38: Åldersgräns - diskriminering?
  2. AD 2021 nr 40: Otillåten kvittning på lön

För att läsa AD-domarna, inkl. TMF-kommentar - gå till följande sida.

-------------------

LAS-överenskommelsen

LAS-överenskommelsen

I skrivande stund har utredningen "En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17" varit ute på remiss. Remissförfarandet var avslutat den 15 september 2021.
Som det ser ut kommer riksdagen fatta beslut under våren 2022 och de nya reglerna ska träda ikraft halvårsskiftet 2022.

Vi har kortfattat informerat i förra nyhetsbrevet vilka förändringar som föreslås, men kommer naturligtvis med utförligare information under hösten.

Statliga utredningar

Statlig utredning - ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring

Det har kommit en ny utredning med förslag om ändringar i regelverket för bl a förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning. Bland annat föreslås att förmånen "förebyggande sjukpenning" ska ersättas med en ny förmån kallad "preventionsersättning". Denna ersättning ska omfatta fler typer av insatser än dagens förmån.
Syftet är att fler ska få förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivning. Åtgärder som ryms inom arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöansvar ska inte kunna medföra rätt till preventionsersättning.

Vidare föreslås den befintliga rehabiliteringsersättningen vid rehabilitering av personer som har nedsatt arbetsförmåga bli steglös, vilket enligt utredningen skulle innebära ett mera flexibelt ersättningssystem. Genom att rehabiliteringspenning kan beviljas steglöst, kan den försäkrade trappa upp återgången till arbete i en steglös omfattning vartefter personen får förbättrad arbetsförmåga. Det kan t.ex. gälla om den försäkrade först arbetstränar på heltid. Ifall den försäkrade under tiden insatsen pågår återfår arbetsförmåga på 30 procent, kan han eller hon alltså fortsätta med arbetsträningen på 70 procent och även få utbetalning av 70 procent rehabiliteringsersättning.

Utredningen är nu ute på remiss till den 22 december 2021.