NYHET - ANSTÄLLNING

Regeringen genomför tre utredningar om LAS och omställning

Regeringen har beslutat om att genomföra tre interna utredningar för att genomföra partsöverenskommelsen om anställningsskydd och omställning. Uppdragen ska redovisas senast den 15 maj 2021. Därefter fortgår ett arbete för att förslagen ska kunna beslutas och träda ikraft före halvårsskiftet 2022.

13 januari 2021
Regeringen genomför tre utredningar om LAS och omställning
Foto: Riksdagen

Regeringen har delat upp förslagen i partsöverenskommelsen i tre delar som ska utredas i så kallade bokstavsutredningar:

  • anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor,
  • en ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd och
  • ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att "De tre sutredningarna behöver ha ett nära samarbete för att säkerställa att överenskommelsen genomförs i linje med parternas förslag."

Uppdragen innebär att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i de delar som rör anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor och att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i linje med parternas förslag i de delar som rör en ny offentlig omställningsorganisation samt de delar som rör ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

Uppdragen ska redovisas senast den 15 maj 2021. Därefter fortgår ett arbete för att förslagen ska kunna beslutas och träda ikraft före halvårsskiftet 2022.

Läs mer