NYHET - CORONAINFORMATION

Omställningsstödet förlängs för januari-februari medan likviditetsstödet tidigareläggs

Regeringen har kommunicerat ytterligare restriktioner för att minska smittspridningen. För att lindra konsekvenserna för jobb och företag förlängs även omställningsstödet januari-februari samtidigt som likviditetsstödet ska tidigareläggas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, och målsättningen är att ändringarna ska träda i kraft från den 1 mars 2021.

20 december 2020
Förlängning av omsättningsstöd för mars och april
Foto: Pressfoto

Omställningsstödet infördes i juni i år. Det är ett direktstöd baserat på omsättningstapp och stödet blir större ju mer omsättningen minskar. Syftet är att lindra konsekvenserna för jobb och företag och göra det möjligt att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Omställningsstödet förlängs nu med januari-februari. För att stöd ska beviljas för januari-februari krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019. Att tappet ska räknas jämfört med 2019 är kopplat till de riktlinjer EU-kommissionen presenterat för den här typen av statliga stöd.

Stödet ges som tidigare som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Undantag görs dock för mindre företag som även fortsättningsvis får maximalt 75 procent av sina fasta kostnader ersatta. Av samma orsak får stöd ges med maximalt 30 miljoner kronor per stödberättigat företag räknat perioden augusti 2020-februari 2021.

Regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt efter stödperiodens utgång. Målsättningen är den 1 mars 2021. I likhet med tidigare omställningsstöd krävs att förlängningen godkänns av EU-kommissionen innan reglerna får börja tillämpas.

Källa: Pressmeddelande från Finansdepartementet