NYHET - NÄTVERK & MÖTESPLATSER

Nordbygg genomförs 2021

Nordbygg flyttas fram till 20-23 april 2021 - ett beslut som tagits efter nära dialog med Nordbyggs samarbetspartner i bygg- och fastighetsbranschen. Nordbygg, som från början skulle ha gått av stapeln i förra veckan, flyttades i ett första steg fram till hösten men senareläggs nu alltså ytterligare.

28 april 2020
Stockholm Furniture & Lightfair
Foto: Gustav Kaiser

Anledningen till beslutet är utvecklingen av den rådande Covid-19-situationen, inte minst den senaste månaden, som bland annat har inneburit ytterligare begränsningar för allmänna sammankomster, förlängda reserestriktioner från UD samt förlängt inreseförbud till Sverige. Påverkan på näringslivet är mycket stor både nationellt och internationellt, en påverkan som har bekräftats och understrukits i den dialog mässan har haft med bygg- och fastighetsbranschen.

– Vi följer utvecklingen noga och lyssnar på våra kunder, och det är både deras och vår uppfattning att en flytt av Nordbygg till våren 2021 är den bästa lösningen i nuvarande situation, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg, i en presskommentar.

– Vi vill ta ansvar för att kunna arrangera en fullödig mässa, både gentemot utställare och besökare.