EVENT - NYHETER, FORSKNING OCH INNOVATION, HÅLLBARHET, NÄRINGSPOLITIK, BYGGANDE, TRÄHUS, NÄTVERK & MÖTESPLATSER & BOSTADSPOLITIK

Rekordantal på årets Trähusdagar

Trähusbranschens årliga mötesplats, Trähusdagarna, är åter tillbaka i mars och 2023 ståtar TMF/RISE/Smart Housing Smålands event med ett rekordantal gällande deltagaere. Närmare 220 personer, varav 60 studenter, har kommit till Elmia i Jönköping för att ta del av årets tema med energi, klimatavtryck och återbruk. OBOS Joakim Henriksson inledde och han är optimistisk angående branschens framtid trots ”ett elddop 2023”.

16 mars 2023
Trähusdagarna 2023
Foto: TMF

Jämfört med när Joakim Henriksson öppnade Trähusdagarna 2022 (då uppskjutna till maj pga Corona) så har haft träindustrin haft ett oerhört turbulent år.

”Vi tappade 30 procent i orderingång över en natt”, menade vd:n för OBOS Sverige angående utvecklingen med Corona. Därefter väntade försiktighet angående framtida investeringar, effekter av Ukraina-invasionen, samt – just nu – en pågående varselvåg. En kris som drabbat alla i bostadsbranschen.

- 2023 blir ett år med vakuum som kommer att vara väldigt tufft för småhusbranschen, men även för alla bostadsutvecklare, sa Joakim Henriksson.

Men – han tror också att det vänder 2024.
Varför? OBOS-vd:n pekar på olika trender:

  • Vi har just nu bostadsbrist i 204 av landets kommuner.
  • 7 av 10 vill bo i småhus – och det finns ett ökat intresse för självförsörjning med egen odling, egen el eller egen mat.
  • Vi har ett minskat beroende av globala leveranskedjor.
  • Vi byggare mindre och mer yteffektiva bostäder.
  • Potentialen för Trädgårdsstaden – en outnyttjad boendeform som allt fler kommuner upptäcker att de missat, för att de byggt för mycket flerbostadshus. En boendeform som premierar ekonomisk och klimatmässig hållbarhet men även social hållbarhet i form av ökad trygghet och mindre segregation.

På Joakim Henrikssons önskelista framöver står nya finansieringslösningar, en mer långsiktig bostadspolitik samt sänkt myndighetsbyråkrati. Och – trots tuff konjunktur just nu är OBOS långsiktiga målsättning att bygga en ny fabrik.

”A new landmark”
Thomas Thompson tog vid för att presentera WORLD OF VOLVO – Volvos nya ”landmark” längs Mölndalsån, på mark som en gång var Saabs gamla växellådsfabrik.

I ett samprojekt mellan Volvo Group och Volvo Cars har ambitionen varit att lämna Hisingen och ta steget över älven och låta Volvo synas i city.

- Men det är inte bara för dem med fordonsintresse – man ska komma till en ”härlig mötesplats”, poängterade Thomas Thompson, och lyfte fram en roterande utställningsdel, en eventhall samt utrymme för utbildningar och andra program.

I april 2024 siktar man på invigning.

Deltagarna kunde ta del av ett ambitiöst och inspirerande byggprojekt, av danske arkitekten Henning Larsen, som rymmer:

  • 5 våningar – totalt 22 000 kvm.
  • En byggnad som är helt byggt i trä (gran) och glas
  • Drygt 2 000 limträbalkar, från österrikiska Altheim, där alla är unika och de längsta är 34 meter.

I en uppföljande diskussion om parallell mellan bygg- och bilindustrin talade Thomas om vikten av att hitta känslan för produkten i det rationella. Och hur designavdelning, i kombination med produktion, hittar fram till bästa möjliga dynamik och magi mellan idé och funktion.

blobid0.jpg

Stort fokus på energi
I vanlig ordning innehöll Trähusdagarna en utställarsprint men också relevanta nutidsämnen – 2023 i material- och energiblock som bland annat tog upp solceller, en mer komplex el- och energimarknad framöver (när privatkonsumenter samtidigt blir elproducenter) samt material i byggplattor.

En återkommande föreläsare är LTH-doktoranden Oskar Ranefjärd (i konstruktionsteknik), som 2023 talade om bioisolering och dess fördelar jämfört med andra isoleringsmaterial.

- Det är en lågt hängande frukt för trähusindustrin, menade Oskar.

Slutligen talade Lin Liljefors från Boverket om statusen kring nya energikrav inom EPBD och BBR där processen just nu är inne i avgörande skeden, inte minst i Bryssel och EU.

Boverket - Ny remissrunda med förslag till nya byggregler

Generellt handlar det om ökade krav gällande klimatavtryck.

Under dag 2 av årets Trähusdagar hamnar återbruk mer i fokus, där TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar talar hållbarhet och träbyggande, medan Johanna Bowie, Västerås stad, Kristine Nore, Omtre.no, Angélica Karlsson, Göteborgs stad, samt Elias Banea, Tyréns, tar ämnet industriellt återbruk vidare – inklusive ett avslutande panelsamtal.

Om Trähusdagarna
Trähusdagarna är ett event och en mötesplats för trähusbranschen med syfte att sprida information om branschrelaterad forskning, produktutveckling och byggregler. Dagarna arrangeras av TMF, RISE och Smart Housing Småland som samverkar i teknik- och regelverksfrågor.
Trähusdagarna riktar sig till husproducenter, inköpare, tekniker, leverantörer av byggmaterial, konsult eller entreprenör i trähusbranschen.