NYHET - NÄTVERK & MÖTESPLATSER

The Nude Edition – en avskalad möbelmässa 2021

Stockholm Furniture & Light Fair och TMF initierar ett avskalat mässkoncept för upplagan i februari 2021 som genomsyras av solidaritet och hållbarhet.

30 juni 2020
Gustav
Foto: Gustav Kaiser

Hur planerar man inför en kommande mässa, när världen ser ut som den gör just nu? År 2020 kommer gå till historien som ett prövningarnas år för de flesta av oss, oberoende av vem du är och var i världen du befinner dig. Hur 2021 kommer bli har vi heller ingen aning om ännu, men TMF och de som arbetar med Stockholm Furniture & Light Fair är övertygade om en sak. Är det någon gång som vi tillsammans behöver kavla upp ärmarna och göra det som är bäst för branschen och vår gemensamma framtid, är det nu.

Så – innan många av er går på en välbehövlig semester vill vi presentera en stor satsning gällande Stockholm Furniture & Light Fair 2021.

Vi kallar det The Nude Edition och det är ett koncept som vuxit fram i nära samarbete mellan Stockholm Furniture & Light Fair och branschen, genom TMF (Trä- och Möbelföretagen).

- Möbelindustrin har haft en tuff vår på grund av Covid-19 och det råder stor oro över hur orderingång och försäljning kommer utvecklas under hösten. Stockholm Furniture & Light Fair 2021 kan bli den första mässan för många företag på ett helt år, eftersom i stort sett samtliga mässor i Europa och övriga världen ställts in under 2020,säger Linda Löf, branschutveckling möbler på TMF.

- Att ställa ut på en mässa är dock kostsamt. Vår ambition med The Nude Edition är att kapa kostnaderna för utställarna så att så många företag som möjligt kan vara med. Vi skalar av, gör det enhetligt och enkelt – utan att för den skull tumma på den höga grad av design och kreativitet som mässan ska erbjuda besökarna. Men inte minst blir det ett kraftfullt statement om att vi i Sverige krokar arm för att säkra branschens överlevnad.

Inför kommande upplaga av mässan kommer Stockholm Furniture & Light Fair därför insistera på att samtliga utställare tänker nerskalat vad gäller montrar och monterbyggen. Man uppmanar till en paus från storskaliga, tillfälliga byggnationer som i vissa fall inte tas i återbruk.

The Nude Edition är ett avskalat mässkoncept med hållbarhet som bas, där Stockholm Furniture & Light Fair presenterar ett begränsat antal monterlösningar att välja mellan för dig som utställande företag. Utgångspunkten i konceptet är just det som Stockholm Furniture & Light Fair är känt och uppskattat för – öppna monterlösningar. Det kommer bli mer enhetlighet i hallarna – men med variationer och där produkterna står i centrum. Det kommer finnas regler för vad som är tillåtet att bygga och hur - med syfte att förenkla processen. Fokus ligger på att kapa kostnader för utställarna, samtidigt som man minskar risken för att material och produkter slängs efter genomförd mässa. Det uppriktiga syftet med The Nude Edition är att stötta branschen – många kommer få det tufft ekonomiskt och här finns en ambition att vara solidarisk.

I slutet av augusti återkommer Stockholm Furniture & Light Fair med mer utförlig information och visualiseringar på hur detta kan se ut samt hur det ska genomföras. Ni kommer precis som vanligt att kunna välja mellan att anlita en extern monterbyggare eller använda er av mässans resurser.

Ambitionen är att The Nude Edition ska genomsyra hela Stockholm Furniture & Light Fair 2021 så att fler företag har möjlighet att ställa ut - trots Covid-19.

– Vi är ett problemlösningsorienterat företag – och har i många år byggt enkla montrar där produkterna får tala för sig själv. Nu står branschen inför ett gigantiskt problem som kan äventyra hela inredningsindustrin och vår viktigaste marknadsföringsscen, Stockholmsmässan – men detta går att lösa med enkelhet och solidaritet, säger Johan Lindau, vd på Blå Station.

Förutom The Nude Edition så kommer det även att satsas på digitalisering av vissa delar av mässan – som ett stöd och tillägg till den fysiska mötesplatsen. Det är en satsning som Stockholm Furniture & Light Fair planerat för oavsett Covid-19 och nu är efterfrågan större än någonsin eftersom människor riskerar att inte kunna ta sig till Stockholm Furniture & Light Fair 2021.

Tankar kring The Nude Edition

Ni medlemsföretag får gärna höra av er med tankar kring The Nude Edition – antingen till

Har ni inte anmält er till Stockholm Furniture & Light Fair 2021 ännu så kan ni även göra det via den mejadressen.