NYHET - FORSKNING OCH INNOVATION

”Samverkan mellan företag, akademi och kommun skapar förutsättningar för ett växande näringsliv”

Sedan 2019 har Trä- och Möbelföretagen tillsammans med Luleå tekniska universitet och RISE jobbat med ett samverkansprojekt för att främja ökat byggande av flerfamiljshus i trä. Med anledning av att projektet närmar sig sitt slut, arrangerades en inspirerande dag om höga trähus på Wood Hotel i Skellefteå.

3 februari 2023
Forskning, Utveckling, Skellefteå; Anders Rosenkilde
Foto: Karin Sandberg RISE, Ulf-Arne Girhammar LTU/TMF, Sven Berg LTU, Anders Rosenkilde TMF.

Fyrtiotalet forskare, företag, branschorganisationer och kommuner deltog och lyssnade till ämnen inom träbyggande, affärsutveckling, konstruktiv design samt trä och hälsa. Skellefteå kommun inspirerade genom att berätta om deras hållbarhetsresa som startade redan 1994 då man tog fram en träbyggnadsstrategi.

Det händer mycket i Skellefteå och Västerbotten med ett expanderande näringsliv med minst 10 000 nya arbetstillfällen och stora ambitioner inom hållbart byggande. Investeringarna i enbart Skellefteå kommun beräknas uppgå till 100 miljarder kronor de närmsta 10 åren.

- Samverkan inom regionen mellan företag, akademi och kommun är en påtaglig del där man tillsammans skapar förutsättningar för ett växande näringsliv och där hänsyn även tas till de mindre företagens förutsättningar, det säger Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling och adj professor i konstruktionsteknik för industriellt träbyggande, TMF.  

Genom ett gediget samverkansarbete har man nu kunnat erbjuda små- och medelstora företag som producerar trähus och bygginredning stöd i deras affärsutveckling och på så sätt bidragit till företagens utveckling. 

Vill du veta mer om hur TMF jobbar med forskning och utveckling? Läs mer här.

Anders Rosenkilde
Anders Rosenkilde
Chef teknisk utveckling, adj. professor i konstruktionsteknik för industriellt träbyggande (Lunds universitet)