NYHET - FORSKNING OCH INNOVATION

Nytt forskning- och utvecklingsråd ska ge TMF en tydligare riktning

Det har varit en stark utveckling inom forskning och utveckling för TMF med nya projekt som spänner över olika områden. Men för att göra mer behöver man förankra bredare och därför har ett nytt FoU-råd startat för att på ett tydligare sätt driva forskning- och utvecklingsfrågorna framåt. Vad är syftet med rådet och vad kommer arbetet innebära för TMF:s medlemsföretag? Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling berättar mer.

24 maj 2023
Anders Rosenkilde
Foto: Juliana Fälldin

Varför har ni startat det här rådet?
– Vi har växlat upp FoU-verksamheten inom TMF för att stödja hela näringslivets omställning mot ökad hållbarhet. I takt med att verksamheten växer och att forskningen spänner över större områden, behövs en bredare förankring inom TMF. Den stora utmaningen är att det finns mycket att ta tag i på det här området, och man måste välja. För att göra rätt prioriteringar behövs dialog – och därför har vi satt ihop det här rådet.

Vad är syftet med rådet? 
– Till att börja med kommer vi att träffas en gång i månaden, och nu i startskedet handlar det om att sätta på pränt hur vi ska jobba. Vi kommer att ta fram kriterier som tydliggör hur vi ska tänka när vi går in i nya projekt, vilka vi ska samverka med och vilken roll vi ska spela. Vårt nya FoU-råd handlar om att förankra arbetet i organisationen på ett bredare sätt – vad är det vi gör och hur styr vi det.

Vad innebär det i sin tur för TMF:s medlemsföretag?
– Rådet blir ett sätt för oss att stötta våra medlemsföretag genom strategiska samarbeten. TMF jobbar tillsammans med andra för att få en större kraft i forskning- och utvecklingsfrågor. Det kommer nya lagar och regleringar i en strid ström, vilket gör att våra medlemsföretag får nya krav på sig hela tiden. Vi försöker stödja den utvecklingen genom att gå in i relevanta projekt. Det handlar också om att påverka utbildningen, där FoU utgör en viktig del av TMF:s strategi när det gäller kompetensutveckling. Det ska finnas personer som är anställningsbara för vår industri som har spetskompetens och där spelar vi en viktig roll.

FOU-rådet består av:

  • Cecilia Ask Engström – chef bransch och näringspolitik, TMF
  • Robin Ljungar – hållbarhetschef, TMF
  • Anders Rosenkilde – chef teknisk utveckling, TMF