NYHET - FORSKNING OCH INNOVATION

Nytt forskningssamarbete inom träindustrin ska stärka Sveriges konkurrenskraft

Träindustrin spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt och biobaserat samhälle. Förutom att trä är en naturlig resurs där framställningen av virke från skogens träd är energisnål, så binder den växande skogen våra utsläpp av koldioxid. Nu startar RISE och branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen ett gemensamt samarbete för forskning med målet att stärka den svenska träförädlande industrins konkurrenskraft och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

20 maj 2020
bovalls
Foto: bovalls

- Det behövs satsningar både på forskning och innovation för att stärka konkurrenskraften i svensk träindustri och möjliggöra övergången till ett fossilfritt och biobaserat samhälle. Genom att etablera ett nära samarbete för forskningen får vi rätt förutsättningar att ta ett helhetsgrepp över hela värdekedjan, säkerställa industriell relevans och identifiera behov både på nationell och internationell nivå, säger Markus Norström, t f divisionschef för Samhällsbyggnad på RISE.

Träindustrin är ryggraden i en växande bioekonomi. Den effektiviserar utbytet och ökar värdet av skogsråvaran så att användningsområdena för trä ökar. Den största användningen av träprodukter finns inom byggsektorn som kommer möta stora krav på både på volymer, hållbarhet och återvinning i takt med att samhället ställer om. Inom industrin finns ett behov av ett starkt forskningsinstitut med bred kompetens inom träproduktion och träbyggande som stöd för industrins utveckling.

- Svensk träindustri måste fortsätta att utveckla sin kunskap och produkter för att fortsättningsvis vara konkurrenskraftig. Det krävs också en effektiv koppling mellan aktörerna i värdekedjan och att processerna utvecklas i samverkan, säger Björn Källander, chef för standardisering och forskning på Svenskt Trä.

- I en tid av ökat träbyggande och ökad träanvändning är det angeläget att forskning och utveckling på området bedrivs samlat och överblickbart. Genom samarbetet kan vi skapa den gemensamma strategi för forskning och innovation inom den träförädlande industrin som behövs för att påverka framtida satsningar, säger Anders Rosenkilde, Chef teknisk utveckling Trä- och Möbelföretagen.

Samarbetet leds av ett programråd med representanter från RISE, Svenskt Trä, Trä- och Möbelföretagen, trä- och träförädlingsindustrin och akademin. Programrådet kommer bland annat att fokusera på frågor inom brandsäkerhet, beständighet, mätmetoder, konstruktion, automation, cirkularitet, energieffektiva processer, fuktsäkerhet, ljud och akustik. Viktiga perspektiv är standardisering, klimatförändringar, kvalitetssäkring och digitalisering.

För mer information, kontakta gärna:

- Anders Rosenkilde, Chef teknisk utveckling Trä- och Möbelföretagen, adj. professor i konstruktionsteknik för industriellt träbyggande (Lunds universitet)
anders.rosenkilde@tmf.se eller telefon: 08-762 72 28

- Björn Källander, chef för standardisering och forskning på Svenskt Trä
bjorn.kallander@svenskttra.se eller telefon: +46 70 375 96 52

- Stefan Ziegler, forsknings- och affärsutvecklare inom Samhällsbyggnad på RISE
stefan.ziegler@ri.se eller telefon: + 46 70 313 56 03

- Hans Holmberg, forsknings- och affärsutvecklare inom Bioekenomi på RISE
hans.holmberg@ri.se eller telefon + 46 +46 70 317 62 55