NYHET - EU, FORSKNING OCH INNOVATION, HÅLLBARHET, SAMVERKAN, MÖBLER & SPECIALINREDNINGAR

Nytt kunskapscentrum för möbler & design får nyckelroll i företagens omställningsarbete

Förra veckan började det praktiska arbetet med initiativet i2C, Interior innovation center – ett nationellt, koordinerande kunskapscentrum för forskning och innovation gällande möbel och inredning med fysisk placering och säte i Västra Götaland. TMF är en av flera initiativtagare/finansiärer där Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling, sitter med som representant.

28 februari 2023
SA Möbler artur mötesbord, design Love Arbén
Foto: Thomas Harrysson

- Målsättningen är att permanenta ett innovationscenter för möbler & inredning där vi inledningsvis har vi finansiering på två år från Västra Götaland samt deltagande aktörer, däribland TMF, säger Anders Rosenkilde.

Centrat kommer att ha en nyckelroll i den utmanande omställning kring hållbarhet som TMF:s möbel- och inredningsföretag står inför. 

- Stora delar av omställningsarbetet kravställs i den europeiska gröna given (The Green Deal) , EU:s strategi för att nå målet till 2050. Syftet är att stödja företagens omställningsarbete genom utvecklingsarbete i samverkan mellan industri, institut och akademi. Avsikten är även att öka aktiviteterna inom forskning, utveckling och innovation för att nå en ökad kompetens och snabbare omställning för fler.

Konkret handlar det om att driva på utvecklingsprocesser för hållbara värdekedjor. Dessutom kommer i2C att möjliggöra innovation och gemensamt kunskapsbyggande genom fokusering på hållbar omställning av affärsmodeller samt design- och industriprocesser.

De deltagande parterna har fram till nu utarbetat en organisation med tillhörande verksamhetsplan som beskriver vision och kompetenser.