DEBATT, NYHET - DEBATT, NYHET & NÄRINGSPOLITIK

"Regelkrångel sätter stopp för fler småhus"

Såväl småhus som flerbostadshus kämpar med en sviktande orderingång. Men bostadsfrågan förtjänar prioritering – småhus bidrar både till klimatmål och ökad trygghet, skriver Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på Trä- och Möbelföretagen i ett debattinlägg på Altinget.

20 september 2022
TMF:s Gustaf Edgren om betänkandet till utredningen ”Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden”
Foto: TMF

"I stället för att bygga varierade områden med varierade bostäder består många utsatta områden av barnfamiljer i för små lägenheter med för höga hyror och en omgivande boendemiljö som har stora brister vad gäller social hållbarhet. Detta trots att småhusområden halverar klimatpåverkan och fördubblar ekosystemtjänsterna jämfört med den typ av flerfamiljshus som dominerat i Sverige de senaste decennierna."

Läs hela debattinlägget.