NYHET

”Stödet har visat sig vara ineffektivt och bidragit till en obalans på marknaden”

I förra veckan röstade riksdagen fram oppositionens förslag till budget. Som tidigare rapporterats i media skiljer sig regeringens budgetförslag marginellt från oppositionens. En fråga som sticker ut är dock investeringsstödet till hyresrätter, som nu långsiktigt ska fasas ut.

2 december 2021
Investeringsstödet fasas ut i kommande statsbudgeten
Foto: Sören Andersson

I budgeten som förhandlades fram av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kommer investeringsstödet att fasas ut på sikt. Subventionen har under en längre tid kritiserats av Riksrevisionen, oppositionspolitiker och nationalekonomer. Eftersom kritiken kommit på bred front och varit befogad, har den också förändrats flera gånger sedan sitt införande 2016. Stödet har även tidigare hyvlats av när Moderaterna drivit igenom sina budgetförslag, då med viss kritik av hanteringen från branschen.

- Denna gång har de budgetsamarbetande partierna delvis lyssnat till den tidigare kritiken från branschen och valt att fasa ut investeringsstödet på sikt genom att ge stöd till redan sökta projekt istället för att dra in det över en natt. Stödet har enligt många bedömare visat sig vara ineffektivt och bidragit till en osund konkurrens och obalans på marknaden, även om vi gärna hade sett att ansökningstiden sträckt sig över nästa år. Ett större antal bostäder som nu projekteras i vår trähusindustri kommer sannolikt drabbas och inte bli av, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

Det beslut som nu fattats innebär att samtliga ansökningar som kommit in före årsskiftet 2021–2022 kommer att behandlas inom ramen för nuvarande regelverk. Investeringsstödet beräknas därför att belasta statsbudgeten fram till år 2024.