NYHET - OFFENTLIG UPPHANDLING

En bransch som vill ha öppenhet

Värna öppenheten i offentlig upphandling. Det kräver möbelindustrin, som reagerar mot en utveckling med ökad sekretess vid anbud. En lotshjälp för specifika fall kan få upphandlande myndigheter att undvika slentrianmässig sekretess, tror TMF och ledande möbelindustrier. I en intervju med Inköpsrådet uttalar sig TMF:s vd David Johnsson samt Robert Petersson, vd på Kinnarps.

20 augusti 2021
En bransch som vill ha öppenhet
Foto: Pressbilder

- Vi har en situation där upphandlande part alltför lättvindigt godkänner den sekretess som leverantörerna efterfrågar vid offentlig upphandling. Det är upphandlarens ansvar att bedöma vad som ska sekretessbeläggas i varje enskilt fall och man behöver inte följa leverantörens önskan och sekretessbelägga alltför mycket eller all information i en upphandling, säger David Johnsson.

Läs hela artikeln - via Inköpsrådets webbplats och upphandling24.se