NYHET - OFFENTLIG UPPHANDLING

Välkommet riksdagsbeslut ger bättre möbelupphandlingar och bättre offentliga rum

TMF har, tillsammans med flera av medlemsföretagen, arbetat aktivt för att få till en bättre offentlig upphandling av möbler. I förra veckan fattade riksdagen beslut om nya lagar om offentlig upphandling, och förändringarna börjar gälla 1 januari 2017. Riksdagen sa bland annat nej till delar av förslaget som handlar om att myndigheter ska kunna ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas personal.

5 december 2016
Ryskt förbud hotar byggbolag och leverantörer av bygginredning
Foto: TMF

TMF är positiva till att de nya upphandlingsreglerna äntligen är beslutade. Det nya regelverket är en av de största reformerna som genomförs under den här mandatperioden. Riksdagens beslut innebär att upphandlare runtom i Sverige nu kan börja tillämpa förbättringarna som har skett.
Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF, har de senaste åren mycket aktivt arbetat för att synliggöra de problem som funnits när det gäller offentlig upphandling av möbler och vilka konsekvenser detta fått, och gett förslag på hur förutsättningarna för bra möbelupphandlingar kan förbättras.

- Genom bättre möbelupphandlingar kan vi också skapa ett bättre offentligt rum till nytta för hela samhället. TMF välkomnar klargörandena om att det är tillåtet och fullt möjligt att välja andra fördelningsnycklar än rangordning i ramavtal. Aktörer som SKL Kommentus och Kammarkollegiet har redan börjat använda mera konkurrensfrämjande modeller och nu hoppas vi att fler upphandlare ska följa i deras fotspår och utnyttja den ökade flexibiliteten. Det kommer att leda till högre kvalitet på inköpen, säger Cecilia Ask Engström.

FAKTA: Riksdagen sa den 30 november i huvudsak ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling. De nya lagarna utgår från tvingande EU-regler som utvecklar den reglering som nu gäller för upphandling. Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme. Förändringarna börjar gälla 1 januari 2017.