NYHET - CORONAINFORMATION

Korttidsstödet förlängs med ytterligare tre månader

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att förlänga stödet med månaderna juli, augusti och september 2021. TMF måste därmed uppdatera kollektivavtalen och återkommer när det är klart.

11 maj 2021
Korttidspermittering på 80 procent kvar till och med april
Foto: Stina Stjernqvist

Under de tre nya stödmånaderna kommer företag kunna permittera anställda upp till 80 procent av arbetstiden. Den så kallade subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden som staten står för, är även fortsättningsvis 75 procent.

Vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Under förlängningen kommer april 2021 räknas som den så kallade jämförelsemånaden. Det är den referensmånad som används för att avgöra exempelvis vilka anställda som kan omfattas av korttidspermittering. Det är en förändring jämfört med hur reglerna ser ut i dag och görs så att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet.

Förslaget att förlänga det förstärkta stödet vid korttidsarbete remitterades den 10 maj av Finansdepartementet och ska kunna träda i kraft 29 juni 2021. Regeringen kommer lägga fram förslaget till riksdagen i en kommande extra ändringsbudget.