DEBATT - BYGGANDE

DEBATT: "Sverige behöver ett samhällbyggnadskliv - nu!"

I fredags träffade företrädare från samhällsbyggnadssektorn - däribland TMF:s vd - finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund för att diskutera ett högt och hållbart bostadsbyggande. Det är dags för ett samhällsbyggnadskliv och en politisk handlingsplan som möter upp branschens färdplaner för att nå uppsatta klimatmål, skriver företrädarna i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

26 januari 2021
DEBATT
Foto: Mostphotos

"Marktillgången och en fungerande bostadsfinansiering är förutsättningar för all nyproduktion av bostäder, oavsett upplåtelseform. Trots behovet av att upprätthålla en hög och jämn byggtakt har politiken gjort det allt svårare att både köpa och bygga nya bostäder. Här krävs att regeringen skyndsamt går vidare med statliga bolån till förstagångsköpare, ser över nivåer av bolånetak och tillser att befintliga amorteringsundantaget för nyproduktion omformuleras och blir generösare så det kommer till användning i praktiken samt främjar bankernas investeringar i bostadssektorn och nya bostadsområden."

Läs hela debattinlägget

Författare: Anders Robertsson vd, Maskinentreprenörerna Anna Ryberg Ågren tillträdande vd, Byggmaterialindustrierna Catharina Elmsäter-Svärd vd, Byggföretagen David Johnsson vd, Trä- och Möbelföretagen Erik Haara vd, Glasbranschföreningen Johan Lindström vd, Plåt & Vent.