NYHET - BYGGANDE

TMF på plats när svensk industri samlas för Ukrainas återuppbyggnad

I veckan öppnar Rebuild Ukraine dörrarna för uppemot 3 000 besökare som väntas närvara under årets mässa i Warszawa. 47 svenska företag är på plats för att diskutera Ukrainas återuppbyggnad. Närvarar gör också TMF:s tekniske chef Anders Rosenkilde och några av TMF:s medlemmar.

15 november 2023
Rebuild Ukraine
Foto: TMF

Förra våren var det inga svenska företag som var på plats under mässan. Nu samlas dock svensk industri för att erbjuda sina tjänster till det som spås bli den största byggarbetsplatsen i Europa det kommande decenniet. Sverige ställer upp med 47 företag och organisationer som är verksamma inom infrastruktur, bygg och energi. 

– I de värst drabbade områdena pågår fortfarande strider, till exempel i regionen Bakhmut. Innan invasionen fanns det 15 478 egna hem i form av ofta självbyggda småhus och flerbostadshus i regionen. Samtliga hus är förstörda. Ukraina poängterar att deras näringsliv till stora delar fungerar och att de inom byggsektorn har både personal och material. Men det saknas ingenjörskompetens inom byggande och finansiering, säger Anders Rosenkilde, teknisk chef på TMF. 

Robert Gabrielsson och Joakim Stenlund från Sorselestugan på plats under mässan i Warszawa. 

Nytt för i år är den svenska paviljongen som arrangeras av Ny Teknik och konsultföretaget Forever Sustainable, och som gemensamt lanserat initiativet ”Business for Ukraine” i syfte att engagera näringslivet i Ukrainas återuppbyggnad. Ett av företagen som ingår i den svenska paviljongen är TMF:s medlemsföretag Sorselestugan. 

– Sorselestugan är på plats och har bokade möten med tre olika regioner som är intresserade av företagets relativt enkla mindre trähus.  De kan skickas som platta paket och dessutom resas på bara några dagar med några personers handkraft, säger Anders Rosenkilde. 

Med närmare 550 företag på plats utgör mässan den största internationella mötesplatsen för näringsliv, intresseorganisationer och politiker som engagerar sig i Ukrainas framtid. Rebuild Ukraine pågår 13–15 november. 

På plats för att inviga den svenska paviljongen var Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.