NYHET

Utbildning i fokus när fler blir korttidspermitterade

Nu i dessa dagar när ingenting är sig likt med anledning av pandemin covid-19 är det viktigare än någonsin att säkra personalens kompetens. För det finns det många vägar att gå och flera relevanta utbildningsinsatser att fokusera på.

19 maj 2020
Foto: Pixabay

- Genom att säkra framtidens kompetens med fler utbildningsinsatser på företagen skapas goda förutsättningar för de anställda att hantera situationer som kräver snabb omställning i såväl jobbet som privat, säger Henrik Smedmark, sakkunnig expert inom kompetensförsörjningsfrågor på TMF.

Tillsammans med Träcentrum bjuder TMF in till ett webinar den 28 maj om vilka utbildningsinsatser som företag kan erbjuda sina anställda under korttidsarbete.

- Vi på Träcentrum kan stödja företag med kompetensutveckling på flera olika sätt. För att underlätta och ge möjlighet till snabb insats har vi skapat ett särskilt stödpaket i Coronatider. I detta paket lyfter vi fram några relevanta utbildningsinsatser, som snabbt kan organiseras och genomföras, självklart med hänsyn tagen till rådande situation. Vid TMF:s webinar berättar jag mer om detta och annat som Träcentrum kan hjälpa till med, säger Joakim Brobäck, vd på Träcentrum

Talare på webinaret: David Johnsson, vd på TMF, Henrik Smedmark, sakkunnig expert inom kompetensförsörjningsfrågor på TMF samt Joakim Brobäck, vd på Träcentrum.

För anmälan och mer information