NYHET - CORONAINFORMATION

Nyttja möjligheten till internutbildning

Under rådande coronatider, då korttidsarbete är aktuellt för många och produktion inte är vad den brukar, finns det all anledning att se över möjligheten till internutbildning för dina anställda. Det gäller t ex Maskinkörkortet

6 april 2020
maskinkörkort
Foto: TMF

De centrala avtalen om korttidsarbete anger att företagsintern eller extern utbildning bör anordnas för de arbetstagare som omfattas av korttidsarbete. Ett lokalt avtal om utbildning kan träffas mellan parterna där den närmare reglering avseende utbildningen framgår.

Utbildning i Maskinkörkortet kan vara ett exempel på kompetensutveckling som kan ske under tiden för korttidsarbetet.

Maskinkörkortet

- fortbildning för chefer och operatörer som jobbar med produktion

Om ni har tänkt genomföra en utbildning i maskinkörkortet så kan det vara ett bra tillfälle nu. Maskinkörkortet innehåller både teoretiska och praktiska delar när det gäller arbetsmiljö och maskinsäkerhet.

Ett säkert arbetssätt är ett bra arbetssätt som inte bara minskar risken för olyckor utan även ger hög tillgänglighet och därigenom produktivitet. Genom att låta era operatörer ta maskinkörkortet genomför ni en säkerhetshöjande kompetensförsörjning hos era medarbetare och operatörer som jobbar i produktion. Utbildningen passar både nya och äldre medarbetare med varierande erfarenhet och syftar till att höja säkerheten och medvetenhet när gäller grundläggande säkerhet och risker med hantering av bearbetande maskiner.

Maskinkörkortet går till så att operatören genom självstudier, som kan ske i bostaden eller på jobbet läser in Din arbetsmiljö och En arbetsdag på Prevents webbplats och därefter relevanta Maskiner*. När operatören är färdig och det är dags för kunskapstest sker detta under överinseende av ansvarig testledaren på jobbet i en lämplig lokal. De praktiska proven skiljer sig genom att de sker vid respektive maskin och görs individuellt.

Operatören och testledaren kommer överens om vilka maskiner denne ska testas av mot och lämpligen ingår minst de maskiner som används i den dagliga produktionen. Det är dock obligatoriskt att dessförinnan bli godkänd på avsnitten Din arbetsmiljö och En arbetsdag innan någon maskin, teoretiska eller praktiska prov kan genomföras. Det går också självklart att nöja sig med de två arbetsmiljödelarna vilket kan vara lämpligt för arbetsledande personal.

Maskintyper: Bandsåg, Klyvsåg, Pelarborr, Bordsfräs, Planhyvel, Vertikalputs, Justersåg, Rikthyvel, Bredbansputs, Kapsåg och CNC.

Testledare

Efter att minst en testledare hos er som är ansvarig för utbildningen är godkänd och tagit Maskinkörkortet för egen del kan denne ansvara för internutbildning av Maskinkörkortet hos er lokalt.

Till att börja med måste ni utbilda en testledare om ni kan kunna utbilda internt eller vända er till ett testcenter för extern utbildning. Utbildning av testledare sker alltid på ett testcenter. Det ställs högre krav på testledaren för att få vara ansvarig för internutbildning och utfärda provkoder. Testledaren behöver ha förkunskaper och erfarenhet av alla de maskiner operatören ska genomföra kunskapsprov på. Sammanfattningsvis innebär det att först efter att en testledare är godkänd och tagit maskinkörkoret för egen den kan testledaren i sin tur utfärda koder till övriga operatörer och övervaka och vara ansvarig för deras utbildning.

Tidsåtgång och kostnader

Testledaren
Förutom självstudier, som kan vara allt ifrån någon dag till en vecka beroende på förkunskaper och tid som denne lägger ner, behöver testledare utföra praktiska prov för respektive maskin på ett testcenter. Kostnaden för proven ligger runt 25 000-30 000:- Innan de praktiska proven genomförs har testledaren fått koder från testcentret och även genomfört de teoretiska proven, både för arbetsmiljön och aktuella maskiner som måste vara godkända innan man överhuvudtaget får göra det praktiska provet för aktuell maskin.

Operatören
För operatören gäller förutom självstudier eller i grupp beroende på förkunskaper att de behöver göra teoretiska och praktiska prov på arbetet under överinseende av testledaren. Kostnaden för proven ligger på 600:- för de tre arbetsmiljöavsnitten och 600:- för maskinavsnitten. Det oavsett hur många maskiner (totalt 11 maskiner) operatören utför kunskapsprov på. Tidsåtgången för de praktiska proven på respektive maskin varierar men räkna med någon eller några timmar per maskin.

Förberedelser
Informera lokala skyddsombud och er skyddsorganisation så de är väl insatta i vad som gäller. Om en operatör missar ett prov så finns chans till ytterligare två omprov, till en kostnad av 50:-/prov. Studiero och det egna engagemanget kan var direkt avgörande för resultatet. Planera så att maskiner som ska ingå i utbildningen är tillgängliga med god marginal när de praktiska proven genomförs. Säkerställ också att alla maskiner uppfyller gällande säkerhetskrav och att samtliga skydd är intakta.

Inloggning
Testledaren, medarbetare och operatörer behöver skapa ett personligt konto hos Prevent samt ett konto hos MZ Mapaz

Kontakt

För ytterligare frågor om maskinkörkortet och validering,kontakta:
- Rickard Lindberg, rådgivare - arbetsmiljö, säkerhet & hälsa på TMF, rickard.lindberg@tmf.se, tfn 070-365 72 45 eller
- Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF, henrik.smedmark@tmf.se, tmf 070-954 06 55
Testcenter
För utbildning av testledare - kontakta Jörgen Esslinge på TTU.
Berätta att ni vill ta maskinkörkort som testledare och be om en offert. Du hittar kontaktuppgifter på deras webbplats.