NYHET

Ny version av Maskinkörkortet

Den kostnadsfria arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningen Maskinkörkortet har uppdaterats till en modern version med nytt innehåll och utseende, med möjlighet att genomföra på mobil och surfplatta. Ett av de företag som medverkar i en marknadsföringsfilm är Elitfönster.

16 januari 2020
Maskinkörkortet
Foto: TMF

Maskinkörkortet är en webbutbildning som främst riktar sig till elever på yrkesutbildningar inom trä- och möbelindustrin. Utbildningen är framtagen av Prevent, i nära samarbete med TMF och GS-facket, och ger deltagarna all nödvändig kunskap för att bli godkänd på Maskinkörkortets kunskapstest. Cirka 1 200 examinationer genomförs varje år.

Den första webbaserade utbildningen för Maskinkörkortet kom för åtta år sedan och Fredrik Beskow, projektledare på Prevent, menar att den nya versionen är bättre anpassad till dagens möjligheter vad gäller webbutbildningar.

– På de här åtta åren har som bekant de tekniska möjligheterna att presentera innehållet på ett mer pedagogiskt sätt förbättrats avsevärt.

Det nya materialet innehåller mindre text, men mer filmer, grafik och animationer.

– Med grafik och animationer i stället för fotografier har allt blivit tydligare och vi kan mer exakt visa till exempel de olika delarna i maskinerna. I filmerna berättar anställda vid en träindustri om varför säkerhet vid maskinerna är viktigt och hur man kan agera varje dag för att arbeta säkert genom att ge exempel ur sitt eget arbetsliv, säger Fredrik Beskow.

Mer om Maskinkörkortet

Läs mer om Maskinkörkortet på Prevents webbplats.
(OBS! Måste registrera dig första gången)

Vad är Maskinkörkortet?

Många arbetsplatsolyckor inom trä- och möbelindustrin inträffar i och vid maskiner, ofta på grund av bristande kunskap om riskerna. Maskinkörkortet är ett hjälpmedel för att minska och förbygga arbetsplatsolyckor och som ska se till att jobbet vid maskinen löper smidigare. Ett effektivare och smartare arbetssätt är också ett sätt att spara pengar. Maskinkörkortet kan användas såväl i företag som inom olika trätekniska utbildningar.
Maskinkörkortet är en webbaserad utbildning om arbetsmiljö och maskinsäkerhet som omfattar både teori och praktik. Teoridelen är ett utbildningsmaterial bestående av både litteratur/fakta och validering genom teoriprov, allt webbaserat. Praktikdelen omfattar en validering av praktiska kunskaper, vilket innebär att man på förhand ska ha goda kunskaper om och vara väl förtrogen med maskinerna för att få genomföra praktiska prov.
Maskinkörkortets teoridel är uppbyggt av två block – Arbetsmiljö och Maskiner. För att få ett maskinkörkort krävs att man klarar båda blocken.

Hur skaffar man körkort?

Inom gymnasie- och vuxenutbildning kan elever som genomgår träteknisk utbildning ta maskinkörkort under ledning av skolans/utbildningsanordnarens testledare.

På företaget finns det två sätt att utbilda sin personal i Maskinkörkortet:

  1. Köpa tjänsten av ett testcenter för Maskinkörkortet som håller i utbildningen/valideringen.
  2. Utbilda egen testledare för Maskinkörkortet som utbildar/validerar personalen.

För vilka maskiner gäller Maskinkörkortet?

Maskinkörkortet omfattar de vanligast förekommande maskinerna inom den träbearbetande industrin, bland annat kapsåg, bandsåg, bordsfräs, rikthyvel, CNC-maskin. Antalet maskiner utökas successivt.