Vad är en vara?

Foto: Unsplash

Inom REACH-lagstiftningen definierar man en vara som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. Exempel på varor kan vara cyklar, bord, stolar, mobiltelefoner eller leksaker. Många varor är sammansatta och komplexa.

Då gäller det att varje enskild del eller komponent, som i sig är en vara, ska uppfylla kravet att om mängden SVHC överstiger 0,1 % så måste detta rapporteras. Därmed är man tvungen att bedöma och räkna på varje enskild del av den sammansatta varan och man måste tillika veta var ämnet finns. Detta kan illustreras genom den komplexa varan "cykel" där varje delkomponent såsom exempelvis sadel, hjul, däck, styre, handtag eller liknande bedömas och redovisas.