Systematiskt arbete med SVHC

Foto: Pixabay

Eftersom företag redan idag har krav på att redovisa eventuellt innehåll av SVHC i de produkter som sätts ut på marknaden bör det finnas vissa rutiner på plats. För att ta arbetet vidare och börja arbeta med rapportering till SCIP-databasen bör man arbeta systematiskt, förslagsvis genom att:

  • inventera vilka komponenter, råvaror och insatsvaror som används.
  • identifiera och kartlägga leverantörer och leverantörskedja.
  • samla information från underleverantörer rörande innehåll av SVHC i komponenter, råvaror och insatsvaror. Enligt artikel 33 ska underleverantörer förse sina kunder med denna information. Systematisera informationen med avseende på vara, komponent, underleverantör och SVHC.
  • analysera var risker finns och var åtgärder måste sättas in; för att dels utesluta att kunskap eller information saknas, dels kunna substituera SVHC-ämnen.
  • tydliggöra ansvarsfördelning inom företaget.