Att göra SCIP-anmälan

Dator
Foto: Pixabay

Första steget är att skapa ett ECHA-konto för att kunna få tillgång till ECHA Cloud Services och ECHA Submission Portal där man laddar upp information. För att kunna sammanställa information i rätt format använder man ett verktyg kallat IUCLID som tillhandahålls av ECHA. (IUCLID står för "International Uniform Chemical Information Database". Databasen förvaltas av ECHA och OECD).
Istället för IUCLID kan ett företag skapa underlag för SCIP-anmälningar i det harmoniserade formatet ett eget system och sedan ladda upp sina anmälningar till ECHA Submission Portal via en automatisk "system-till-system-överföring".

Skapa ECHA-konto

Via ECHA:s sida i SCIP-databasen kan man klicka på "Access till ECHA Cloud Services" och där registrera ett konto alternativt logga in (om man redan har konto).
Se sid 11-14 i "Hur man sammanställer och lämnar in en SCIP-anmälan.pdf"

Sammanställning av underlag för SCIP-anmälningar

Enligt REACH-förordningen måste den information som inges till ECHA vara i IUCLID-format. ECHA tillhandahåller programvaran gratis på webbplatsen för IUCLID 6. Verktyget IUCLID används för att samla in, lagra, underhålla och utbyta data om kemiska ämnens inneboende och farliga egenskaper. Det finns i huvudsak tre sätt att sammanställa information för anmälan till SCIP-databasen:

 1. Sammanställa SCIP-anmälan online via webbgränssnitt i IUCLID-molnet: via ECHA:s molntjänster.
  Se sid 17 - "Hur man sammanställer och lämnar in en SCIP-anmälan"
 2. Sammanställa SCIP-anmälan i IUCLID offline genom att ladda ner programvara från webbplatsen för IUCLID 6 (https://iuclid6.echa.europa.eu/home ).
  Se sid 18 - "Hur man sammanställer och lämnar in en SCIP-anmälan"
 3. Sammanställa SCIP-anmälan kan även enligt det harmoniserade formatet och laddas upp till på ECHA:s Submission Portal via system-till-system-funktion.

När man väl registrerat ECHA-konto och fått tillgång till IUCLID, antingen via webgränssnitt eller nedladdat offline, så kan arbetet påbörjas med att sammanställa information för SCIP-anmälan. När man börjar arbeta med IUCLID är det viktigt att bekanta sig med hur registreringsinformationen är strukturerad samt vilken terminologi som används i verktyget.

Processen är uppdelad i ett antal olika delar:

 1. Skapa dataset
  Se sid 34-53 - "Hur man sammanställer och lämnar in en SCIP-anmälan"
 2. Validera uppgifterna
  Se sid 54-57 - "Hur man sammanställer och lämnar in en SCIP-anmälan"
 3. Skapa underlaget genom att bygga upp dossier med detaljerad information om varje artikel namn, nummer, beskrivning, tullkod, vilket ämne, halt, i vilket material, halt etc.
  Se sid 58-61 - "Hur man sammanställer och lämnar in en SCIP-anmälan"
 4. Lämna in en SCIP-anmälan
  Se sid 62-70 - "Hur man sammanställer och lämnar in en SCIP-anmälan"
 5. Förenklad anmälan
  Se sid 71-86 - "Hur man sammanställer och lämnar in en SCIP-anmälan"
 6. Uppdatering av uppgifter i SCIP-databasen
  Se sid 87-89 - "Hur man sammanställer och lämnar in en SCIP-anmälan"